Nørrebro Teater

Alle kulturinstitutioner kan bruge data konstruktivt

Hvordan bliver man bedre til at gå til alle de datakilder, der bare ligger og venter på at blive brugt? Det behøver ikke være svært, mener Julie Vejlø på Nørrebro Teater, som både segmenterer pt. teatrets nyhedsbreve ud fra udelukkende billetkøbsdata. Ud fra de oplysninger vælger de, på baggrund af købsdata og adfærd på annoncer, publikumsundersøgelser, deres egne definerede publikumspersonaer.

Frederiksbergmuseerne
Sidsel Risted Staun

Data skal sikre Frederiksbergmuseerne nye gæster og bedre publikumsoplevelser

Hos Frederiksbergmuseerne har man et mål om at lære gæsterne bedre at kende ved at indsamle og forankre data på tværs af organisationen. Det skal gøre, at Frederiksbergmuseerne bedre kan opfylde deres nuværende brugeres behov og ønskermen også at man kan nå ud til et bredere publikum. 

Vejle Musikteater

Data tager temperaturen på publikums interesser

Vejle Musikteater er en af de store kulturinstitutioner i Danmark, der for alvor har taget brugen af data til sig som del af såvel markedsføring og publikumsudvikling. Det hjælper dem til at tage de rigtig beslutninger om repertoire, planlægning og logistik, siger Musikteatrets direktør Mette Kier.

Dansk Danseteater
Dansk Danseteater

Fra fornemmelser til solid viden

Dansk Danseteater (tidligere Nyt Dansk Danseteater) undersøger deres publikums oplevelser gennem spørgeskemaer. Det arbejder man med at gøre endnu mere præcist ved fremover også at supplere med flere observationer ude på gulvet.

Billetten
Cecilie Friis billetdata

Billetdata er en væsentlig kilde til information

I et billetsystem finder du data, der kan hjælpe din kulturinstitution til at lære dit publikum bedre at kende. Den indsigt kan føre masser af muligheder for at arbejde aktivt med publikum, marketing og salg.

TV2
Mette Rysø Johansen TV2

TV 2 vil nå flest mulige danskere med størst mulig væsentlighed

Afdelingschef på TV 2, Plan & Publicering, Mette Rysø, mener, at mange danske kulturinstitutioner kan have stor gavn af at indsamle viden om deres brugere og bruge det målrettet til at forbedre deres produkt eller tilbud.

Den Gamle By

“Engagér folk i organisationen til at samle data ind”

Dataindsamling er et løbende arbejde, som sker på tværs af organisationen. Derfor er det vigtigt at få overblik over jeres datakilder og lægge en strategi for dataaktivering. I forbindelse med Applaus’ seminardag i november 2023 interviewede Applaus Martin Djupdræt, hvordan du bedst muligt aktiverer dit data, og hvilke redskaber kan du bruge til at indsamle det.

VisitAarhus og Wonderful Copenhagen

“Bliv fortrolig med de data, I har til rådighed”

I forbindelse med Applaus’ seminardag om brug af data i arbejdet med publikumsudvikling talte Applaus Lone Alletorp Callard fra Wonderful Copenhagen og Sine Kjær Stage fra VisitAarhus om deres erfaringer med dataaktivering, redskaber og værktøjer til, hvordan du bruger data til at få indsigt i, hvem dit publikum er.

Dansk Kyst- og Naturturisme
Rasmus Friis Sørensen

Stort uudnyttet datapotentiale: Nyt dataøkosystem kan gøre kulturvirksomheder klogere på egen forretning

Dansk Kyst- og Naturturisme har udviklet et dataøkosystem, der skal gøre kultur- og turismevirksomheder bedre i stand til at sammenligne egne resultater mod resten af branchen. Ifølge innovationschef, Rasmus Friis Sørensen, bliver man bedre i stand til at forstå effekterne af eget arbejde, når man hele tiden tvinger sig selv til at forholde sig til egen performance gennem data.

Will & Agency
Niels Alberg Will and Agency

Det giver større indsigt at se publikum som mennesker, før man ser dem som kunder

Hos Will & Agency har man udviklet et AI-værktøj, som på baggrund af enorme mængder af sociale data og mediedata, analyserer for eksempel et emne eller en målgruppe. Ved at analysere og sammenligne resultaterne, kan man kortlægge relevante mønstre eller få ny viden:

Ved at kombinere hårde og bløde data og derefter lave grundige analyser af dem, får man det stærkeste fundament for at lære sit publikum at kende. Og det kan de fleste kulturinstitutioner have glæde af – for det er med dem, som det er med mennesker generelt: Vi ved kun det, vi ved. Hvis vi skal vide mere, skal vi spørge og lytte til de svar, vi får.

Applaus’ perspektiv
Applaus dataartikel seminardag

Data er en kilde til viden og til strategisk publikumsudvikling

I Applaus har vi valgt at fokusere på brug af data og segmentering i danske kulturinstitutioner. Det skyldes dels, at det er noget, der efterspørges af kulturbranchen men også, at data er en kilde til viden og mere målrettet publikumsudvikling. Publikumsudvikling handler i bund og grund om at lære sit publikum at kende.