Applaus - Fremtidens Publikumsudvikler 1

5.000 kr. (ex. moms)

Gratis med abonnement

Fremtidens Publikumsudvikler 1

Få værktøjerne til at arbejde målrettet med publikumsudvikling og få sparring på dit projekt. Forløbet henvender sig til medarbejdere i det danske kulturliv.

5.000 kr. (ex. moms)

Gratis med abonnement

Fremtidens Publikumsudvikler 1

Få værktøjerne til at arbejde målrettet med publikumsudvikling og få sparring på dit projekt. Forløbet henvender sig til medarbejdere i det danske kulturliv.

Formål

Er du nysgerrig på, hvad publikumsudvikling indebærer? Og hvad det kan betyde for din kulturinstitution? Så er dette kursus måske det rigtige kursus for dig.

Kurset består af 2 heldags workshops, 4 webinarer af 2 timer fra august 2024 til januar 2025, en afsluttende workshopdag og to timers åben fælles vejledning mellem hver af undervisningsgangene. Du skal regne med 5-6 timers arbejde mellem webinarerne til arbejde med dit eget publikumsudviklingsprojekt, læsning og forberedelse.

Kurset vil give dig en grundlæggende indføring i publikumsudviklingens grundbegreber, forståelse for dataindsamling og -analyse, segmentering og behovsforståelse, en analytisk tilgang til dit nuværende publikum og mulige scenarier for at nå nye brugergrupper. Hele forløbet tager afsæt i den konkrete case eller projekt, du som deltager ønsker at arbejde med. Casen skal være virkelig og forankret som en opgave,du faktisk skal arbejde med, eller som institutionen ønsker at udvikle. Det vil gøre det muligt at afprøve kursets forskellige værktøjer og processer i den arbejdsmæssige hverdag. Undervejs kigger vi på tilrettelæggelse, implementering og afsluttende evaluering af projektet eller din case.

I løbet af kurset vil du møde forskellige eksempler på fx teoretiske perspektiver inden for forbruger adfærd, forretningsudvikling, innovation, ledelse og kommunikation, og du får mulighed for at reflektere over din egen case sammen med kolleger, der også arbejder med publikumsudvikling.

Det kan du få ud af kurset

Som kursist vil du få forståelse for publikumsudvikling som felt og kendskab til udvalgte praktiske og teoretiske tilgange til publikumsudvikling, herunder fx segmenteringsformer, kommunikationsstrategier, procesdesign, forretningsudvikling m.v.

Kurset giver dig mulighed for at kunne analysere et publikumspotentiale i forhold til fx i en udstilling eller forestilling og/eller et program eller repertoire med henblik på at designe et publikumsudviklingsprojekt og teste anvendelsen af konkrete værktøjer (fx segmentering, kommunikationsformer m.v.).

Kurset vil gøre dig i stand til at vælge mellem forskellige tilgange til publikumsudvikling og begrunde valget og gennemføre et publikumsudviklingsprojekt.

Kurset tilbyder dig:

 • Et lynkursus i publikumsudviklingens ABC
 • Kundskab om dataindsamling og -behandling omkring besøgende og nye målgrupper
 • Strategiske udviklingsparametre
 • Segmenteringsmodeller, publikumsadfærd og værdier
 • Procesdesign
 • Kommunikationsstrategier
 • Programmeringsværktøjer med publikumsfokus
 • Forretningsudvikling
 • At kunne sætte en handlings- og publikumsplan med publikumsfokus
 • Et kollegialt netværk af “kritiske venner” på området

Program for workshops og webinarerne og læsestof offentliggøres i forbindelse med kursusstart. Enkelte ændringer af datoer for webinarer kan forekomme. Webinarerne foregår på platformen Zoom, og af GDPR-hensyn optages undervisningsgangene ikke. Kurset benytter Canvas som online platform for al kommunikation mellem kursisterne og underviseren.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i kulturinstitutioner, der ønsker at arbejde mere målrettet med publikumsudvikling. Deltagelse kræver motiveret ansøgning.

Underviser

Undervisningen varetages af Niels Righolt, som er en erfaren forelæser og formidler om publikumsudvikling og interkulturelle strategier, dels i forbindelse med internationale forsknings- og udviklingsprojekter som ADESTE og CONNECT og dels i forbindelse med forskellige kurser i regi af CKI. Han har senest været en del af det internationale team, som har udviklet det organisatoriske procesgreb ACED (Audience Centred Experience Design). I undervisningen vil Niels have fokus på deltagernes forskellige institutionelle forudsætninger og muligheder, som en væsentlig del af oplægget og den videre forankring af indsigter og metodiske valg.

Praktisk

 • Kurset består af en blanding af webinarer og workshopdage i København
 • Du skal regne med ca. 5 timers arbejde med dit eget publikumsudviklingsprojekt, læsning og forberedelse mellem hvert webinar for at få det største udbytte af kurset. Webinarerne ligger med 2 ugers mellemrum, hvor du har mulighed for at vende opgaverne og metoderne fra undervisningsgangene.
 • Enkelte ændringer af datoer kan forekomme.
 • Kurset foregår på platformen Zoom med analoge undervisningsgange i København. Links til undervisningen finder du på kursusportalen, Canvas, som du modtager et login til efter tilmelding.
 • Pris: kr. 5000 (ex. moms). (1 plads årligt inkluderet i Applaus-abonnement)

Datoer

 1. workshopdag 20. august 2024 kl. 10.00 – 16.00 på Vartov i København:
  – Introduktion og indkredsning

  DATA, SEGMENTERING OG PERSONAER
  – Kvalitativ data og målgruppearbejde

  CASES OG STRATEGISKE MÅL
  – Valg af jeres cases koblet til strategi

 2. webinar: 10. september 2024 kl. 09.00 – 11.00 via Zoom

  PROCESSEN
  – Markedsføring, dataforståelse og engagement

 3. webinar: 1. oktober 2024 kl. 09.00 – 11.00 via Zoom
  DESIGN DIN PROCES
  – Designproces, fokusgrupper og organisationen

 4. workshopdag: 21. oktober 2024 kl. 10.00 – 16.00 på Vartov i København

  DESIGNANTROPOLOGI OG VIDENSINDSAMLING
  –  Spørge- og undersøgelsesmetoder

  FORMATER OG FORRETNINGSMODELLER
  – Værdier, publikumskanvas og -behov

 5. webinar: 13. november 2024 kl. 09.00 – 11.00 via Zoom
  KOMMUNIKATION PÅ MANGE NIVEAUER
  – Kommunikationsanalyse og brandforståelse
 6. webinar: 3. december 2024 kl. 09.00 – 11.00 via Zoom
  STRATEGI OG FORANKRING
  – Ledelsesdimensionen, forankring og udvikling
 7. workshopdag: 7. januar 2025 kl. 10.00 – 16.00 på Vartov i København
  PITCH, IMPLEMENTERING OG EVALUERING
  – Projektet, langsigtet perspektiv, organisationen

Mellem hver kursusgang gennemføres en to timers åben vejledningssession online via zoom. Disse vejledninger er ikke obligatoriske, men skal ses som en mulighed for at gå dybere ind i de enkelte deltageres cases og på en enkel måde fungere som hinandens kritiske kolleger og faglige sparring. Datoer for de åbne vejledninger er: 27. august, 25. september, 9. oktober, 5. november, 20. november, 17. december, 21. januar, 11. februar og 4. marts.

  Tilmeld dig vores