Om Applaus

I Applaus hjælper vi de danske kulturinstitutioner med at nå et større og mere mangfoldigt publikum.

Det gør vi gennem undersøgelser, undervisning og ved at dele viden om publikumsudvikling på tværs af kultursektoren. Det gør vi for, at endnu flere borgere får mulighed for at møde kunsten og kulturen og for at skabe de bedst mulige rammer for at bestyrelser, ledere og medarbejdere i kulturinstitutionerne får kvalificeret viden og inspiration til arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling.

Applaus er finansieret af Kulturministeriet.

 

Det gør vi gennem undersøgelser, undervisning og ved at dele viden om publikumsudvikling på tværs af kultursektoren. Det gør vi for, at endnu flere borgere får mulighed for at møde kunsten og kulturen og for at skabe de bedst mulige rammer for at bestyrelser, ledere og medarbejdere i kulturinstitutionerne får kvalificeret viden og inspiration til arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling.

Applaus er finansieret af Kulturministeriet.

 

Siden 2018 har vi arbejdet med at hjælpe den danske scenekunstbranche med at nå ud til et større og mere mangfoldigt publikum. Fra 1. oktober 2021 overgik Applaus til at være en selvejende institution.

På den baggrund arbejder vi med

Vi baserer vores virke på solid viden fra forskning og undersøgelser fra hele verden, og vores vidensproduktion er grundlæggende for alle vores aktiviteter. Undersøgelserne inkluderer både kvalitative og større kvantitative undersøgelser.

Applaus undersøgelser dækker blandt andet:

  • Publikumsundersøgelser: Årlig undersøgelse af billetsælgende teatres, spillesteders, museers og klassiske musikaktørers kernepublikum.
  • Borgerundersøgelse: Årlig undersøgelse af danskernes kulturvaner- og holdninger til kultur.
  • Kulturbarometeret: En række målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter.

I Applaus arbejder vi ud fra en grundpræmis om, at resultaterne fra vores undersøgelser skal kunne omsættes til handling.

Med afsæt i vores undersøgelser og vidensproduktion udvikler vi derfor nye værktøjer, der understøtter planlægning og gennemførsel af publikumsudviklingsinitiativer samt udvikler nye metoder for, hvordan kulturinstitutioner arbejder med publikumsudvikling. Vi har eksempelvis udarbejdet værktøjer til at gennemføre publikumsundersøgelser, arbejde med segmentering, udvikle online formater og meget mere.

Vi udbyder læringsforløb for henholdsvis ledere og medarbejdere i kulturbranchen. Forløbene vil hver især berøre og arbejde med forskellige aspekter af publikumsudvikling. Fra kommunikation og markedsføring, datadrevet indsigt og forståelse for eksisterende og potentielle målgrupper, omverdensanalyser – til det ledelsesmæssige strategiske arbejde med publikumsudvikling.

Kurserne i publikumsudvikling giver medarbejdere og ledere indsigt, forståelse og kompetencer til at arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling i de enkelte institutioner, og derigennem styrke institutionerne i deres publikumsudviklende arbejde.

En af Applaus’ primære opgaver er at dele viden og inspirere til, hvordan kulturens aktører kan arbejde publikumsfokuseret.

I form af artikler og interviews, bringer vi eksempler på, hvordan kulturinstitutioner fra ind- og udland arbejder med publikumsudvikling, samt resultater fra den nyeste forskning på området. Med formidlingen af ”best og next practices” ønsker vi i Applaus at nedbryde silotænkningen og skabe en fælles begrebsforståelse for publikumsudvikling som strategisk og metodisk værktøj.

Foruden formidling af viden via web og sociale medier afholder vi flere gange årligt netværksmøder, hvor gode eksempler på publikumsudvikling deles, og kulturlivets medarbejdere kan finde inspiration og sparring til fremtidige publikumsudviklende projekter.

Mød vores team

Applaus - Lene Struck-Madsen

Lene Struck-Madsen

Direktør

Applaus - Amina Krohn Membar

Amina Krohn Membar

Administrator og projektleder

Applaus - Charlotte Plesner Bliddal

Charlotte Plesner Bliddal

Kommunikations- og salgsmedarbejder

Applaus - Christopher Corcoran

Christopher Corcoran

Analytiker

Applaus - Sigrid Johanne Kjær-Hansen

Sigrid Johanne Kjær-Hansen

Analytiker

Applaus - Kristian Mortensen

Kristian Mortensen

Projektleder

Applaus - Merete Bang Sørensen

Merete Bang Sørensen

Projektkoordinator

Applaus - Anna Entcheva Skaaning Nielsen

Anna Entcheva Skaaning Nielsen

Studentermedhjælper

Applaus - Ida Nors Mariager

Ida Nors Mariager

Studentermedhjælper

Mød vores bestyrelse

Applaus - Gitta Malling

Gitta Malling

Forperson

Applaus - Michel Steen-Hansen

Michel Steen-Hansen

Næstforperson

Applaus - Trine Bille

Trine Bille

Bestyrelsesmedlem

Applaus - Nils M. Jensen

Nils M. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Applaus - Adam Stadniki

Adam Stadniki

Bestyrelsesmedlem

Applaus - Peter Westphael

Peter Westphael

Bestyrelsesmedlem

Hvad er publikumsudvikling?

Publikumsudvikling er en samlebetegnelse, der dækker over forskellige måder, hvorpå man kan arbejde med sit eksisterende eller potentielle publikum. Fra markedsførings- og kommunikationsindsatser, formidlingsinitiativer til programmering, vidensindsamling og borgerinddragelse.

I Applaus anvender vi Creative Europes tre handlingsorienterede tilgange til publikumsudvikling: Widening, deepening og diversifying.

Læs også

Vores målaftale med Slots- og Kulturstyrelsen

Vores vedtægter

Vores årsrapport 2021-22

    Tilmeld dig vores