Som afdelingschef på TV 2, Plan & Publicering, er det Mette Rysø Johansens job at sørge for, at TV 2s indhold udkommer stærkest muligt på tværs af TV 2s platforme.

Som public service-medie er det vigtigt, at TV 2 både rammer bredt og skaber fællesskaber med en del af deres indhold, og at man på den anden side formår at målrette indhold til den enkelte bruger, der i dagens medievirkelighed forventer at blive præsenteret for indhold, der er vedkommende for den enkelte, forklarer Mette Rysø Johansen, der samtidig understreger, at den redaktionelle kuratering af TV 2s public service-indhold er den vigtigste prioritering, mens det personaliserede indhold bliver et vigtigt supplement.

Som public service medie har man en vigtig samfundsmæssig rolle

Som public service medie er TV 2 pålagt et ansvar, der handler om ikke blot at underholde eller behage, men om at informere og være ‘et fælles holdepunkt og mødested for alle danskere og gennem sin programvirksomhed udvikle det danske samfund og skabe handlekraftige borgere’, som det hedder på TV 2s hjemmeside. Det betyder, at publikumsudvikling ikke bare handler om at få flere kunder i butikken, men om at udkomme bredt på tværs af segmenter med relevant og debatskabende indhold:

“TV 2 er et kommercielt public service-mediehus, og vi er et af de få mediehuse i Danmark, som når bredt ud i den danske befolkning. Det betyder, at vi har muligheden for at samle danskerne om vigtige emner og dagsordener og dermed skabe grobund for vigtige samtaler til gavn for det danske demokrati. Den rolle tager vi yderst alvorligt, og derfor handler publikumsudvikling for os også om at nå ud til flest mulige danskere på tværs af demografi og geografi og samtidig holde fast i indholdets væsentlighed,” siger Mette Rysø.

Data danner videns- og beslutningsgrundlag 

På TV 2 arbejder man i høj grad databaseret og bruger data både kvantitativt og kvalitativt.

“Langt hovedparten af vores beslutninger træffes på baggrund af data. Gennem data har vi viden om alt fra vores kunders købsmotiver og forbrug til, hvordan de navigerer på vores streamingtjeneste, og hvor god deres brugeroplevelse er. Al den viden bruger vi i arbejdet med at udvikle vores indholdsportefølje, publicering og produkter, siger Mette Rysø.

Hun mener, at mange danske kulturinstitutioner kan have stor gavn af at indsamle viden om deres brugere, og bruge det målrettet til at forbedre deres produkt eller tilbud.

På spørgsmålet om, hvorvidt dataindsamling har givet TV 2 en bedre forståelse af, hvem deres seere er, og hvordan man skal henvende sig til dem, eller om der også er andre faktorer, end data der har indflydelse, svarer Mette Rysø, at det er vigtigt at huske, at data kun fortæller om fortid eller nutid:

“Når man skal drive en udvikling og tænke nyt, bliver man nødt til både at fremskrive den udvikling, som man ser, og læse tendenser i samfundet og verden omkring os ind i det arbejde. Jeg plejer selv at sige, at det er vigtigt at arbejde med begge hjernehalvdele på en gang. Der, hvor fakta og data møder nytænkning og kreativitet.”

Ønsker at give en endnu bedre brugeroplevelse

En del af TV 2s 2025 strategi er, at man ønsker en mere personaliseret streamingtjeneste, end man har i dag, fortæller Mette Rysø:

“For os er det ikke enten-eller, men både-og i balance mellem kurateret og algoritmestyret indhold. Vi er i gang med at udvikle værktøjer, som kvalificeret kan lave indholdsanbefalinger til den enkelte og for eksempel hjælpe os med at lave bedre brugersegmentering.”

Ønsket er ikke, at algoritmer overtager det redaktionelle arbejde, men i stedet at de supplerer og hjælper med at kvalificere det redaktionelle arbejde:

“Vores mål med at lave en mere personaliseret tjeneste, er at give vores brugerne en endnu bedre brugeroplevelse, når de bruger TV 2 Play. Men det er vigtigt for os – som public service-mediehus – at man som bruger ikke kun bliver præsenteret for personaliseret indhold men også for andet relevant og væsentligt indhold, end man måske selv umiddelbart ville vælge.”

Måske lyder det som en let løsning at få en algoritme til at skabe anbefalinger til den enkelte seer, men faktisk er det en svær og kompliceret opgave, hvis algoritmen skal gøre arbejdet ordentligt, fortæller Mette Rysø Johansen:

“Det har nok overrasket mig, hvor stort et arbejde der ligger forud for at kunne lave kvalificerede algoritmebaserede anbefalinger. Det stiller høje krav til de data, man har til rådighed, og det kræver også at man dygtigt lægger de korrekte logikker og forretningsregler i sine algoritmer.”

På spørgsmålet om, hvad der har været den vigtigste erkendelse, hun har gjort sig i arbejdet med TV 2 Play og udviklingen af indhold til de forskellige publikumsgrupper, svarer Mette Rysø, at det har været at opdage, at vi ikke er så forskellige, som vi går og tror:

“Selvfølgelig oplever vi forskellige typer af brugeradfærd på tværs af for eksempel køn og aldersgrupper, men når vi kigger på vores seertals-toplister, så er hovedparten af indholdet på de 20-30-åriges topliste det samme, som de på 60+ åriges topliste. Det, tror jeg, skyldes, at der er emner, som har en universel interesse, og som derfor samler os på tværs forskelligheder. Eksempler herpå er kærlighed eller ønsket om at vores børn har det godt og så videre.”

Publikumsudvikling, data, algoritmer og public service fortæller Mette Rysø Johansen mere om på Applaus’ seminardage d. 7.-8. juni.