Dataindsamling er et løbende arbejde, som sker på tværs af organisationen. Derfor er det vigtigt at få overblik over jeres datakilder og lægge en strategi for dataaktivering. I forbindelse med Applaus’ seminardag har vi spurgt Martin Djupdræt, hvordan du bedst muligt aktiverer dit data, og hvilke redskaber kan du bruge til at indsamle det.

Hvordan kan du indsamle og bruge data i din kulturinstitution?

“Data bruges blandt andet til afrapportering, økonomiske styring og overblik om, hvem der kommer, men det som jeg særligt er interesseret i, er viden om, hvordan det vi skaber, bliver modtaget. Det er vigtig viden for at være relevant, og det kræver helt enkelt, at vi interesserer os for vores besøgende. Det vil sige at observere, snakke med gæsterne og stille dem spørgsmål om det, de oplever og det, som besøget betyder for dem.”

Hvordan sikrer du dig, at data bliver brugt og skaber den indsigt, som du har brug for? 

“Ved at der i organisationen tales om, hvad forskellige typer data kan og ideelt også ved, at mange forskellige bliver inddraget i dataindsamlingen. Dette engagement er bedre end, at flotte rapporter købes af eksterne leverandører. Og så er det også brugbart at snakke med andre institutioner om deres indsamling og brug af data.”

Kan du komme med eksempler på, hvordan Den Gamle By indsamler og anvender data i jeres publikumsudviklingsarbejde? 

“Data samles ind på mange forskellige måder i Den Gamle By. Et eksempel, hvor ledelsen blev inddraget i selve dataindsamlingen, var efter indvielsen af den nye hovedindgang i april. Der blev de første publikumsobservationer og interview lavet af museets ledelse. De skulle selv mærke, hvad bygningen og det nye set up betød for at være klædt godt på til at lave evt. justeringer på tværs af organisationen. Efter indsamlingen blev der justeret lidt omkring måden, gæsterne blev budt velkommen på, og der blev lavede et system med, hvor hyppigt der skulle følges op med nye observationer. Derudover havde denne indsamling også et formål om at engagere ledelsen i publikumsindsamlingerne og at give dem kontakt med gæsterne, noget som en ledelse jo løbende bør have.”

Hvad er de bedste råd, du kan give andre kulturinstitutioner, der skal i gang med at arbejde med dataaktivering?

    • Prioritér at samle data ind, som I enten skal samles ind, som I ved, kan bruges. Spildt arbejde er – spildt.

    • Engager folk i organisationen til at samle data ind. Det er med til at sikre, at den indsamlede data bliver brugt – og at indsamlingerne bliver forbedret.