Den rette data kan fortælle en hel del om, hvem vi er, og hvad vi foretrækker. Og den fordel udnytter Frederiksbergmuseerne. Her har man nemlig søsat et projekt, hvor man bruger data til at lære museumsgæsterne bedre at kende. Frederiksbergmuseerne er en samlet organisation, der består af museerne STORM og Bakkehuset samt kunsthallerne Cisternerne og Møstings. Museerne er optagede af at vide mere om deres nuværende gæster, og dem man ikke kender, vil man blive klogere på. Det fortæller formidlingschef på museerne Sidsel Risted Staun. 

”Vi har et ønske om at komme tættere på vores gæster og gøre det på en mere datadrevet måde. Vi kender overordnet set godt vores publikum, men vi vil gerne have muligheden for at dykke ned i og forankre den viden, vi har i organisationen og bruge den til at udvikle os fremadrettet.” 

Det råd, hun giver videre til andre, der også vil anvende data i deres arbejde med publikumsudvikling, er at få spredt viden og opmærksomhed om arbejdet med dataindsamling ud til hele organisationen. Når museernes gæster forlader de fire museer, skal de nu besvare Slots- og Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse. Før dette var den primære data fra de to kunsthaller Cisternerne og Møstings viden om gæsternes antal, bopæl og alder og erfaringer fra de enkelte medarbejdere. 

”Vi har haft adskillige dygtige værter ved skrankerne, som har en masse vigtig viden om vores publikum, men når de stopper, går denne viden så at sige ud ad døren,” siger Sidsel Risted Staun.  

Viden om gæsterne skal være fælleseje 

Frederiksbergmuseerne har netop deltaget i Applaus’ læringsforløb for ledere i kulturlivet, der blandt andet fokuserer på datadrevet publikumsudvikling, som skal forankres på tværs af en virksomhed.

”Det skal være en bevidsthed, som vi alle sammen bærer med os. For hvis det bare er én medarbejder, der sidder med al data, bliver det ikke operationaliseret eller brugbart. Vi skal have skabt en fælles forståelse af vigtigheden af den her viden,” siger Sidsel Risted Staun.

Data fra hele verden 

Hos Frederiksbergmuseerne håber man også at kunne deltage i Applaus’ Elite-forløb med det formål at blive klogere på, hvordan folk fra hele verden opfatter STORM-museets genstandsfelt; humor og satire. Med den viden vil man både arbejde på at fastholde de nuværende gæster men også at tiltrække nye brugere. Og hos Frederiksbergmuseerne har man et klart mål for, hvad man vil opnå med publikumsudviklingen i løbet af det kommende år. 

”Det er et demokratisk mål. Vi har allerede fat i de klassiske museumsbrugere, så spørgsmålet er nu, hvordan vi får fat i dem, der sjældent går på museum. For hvis vi ikke kender dem, er det svært at gå i dialog med dem. Det kommer til at tage tid, så for os er det egentlig mest et spørgsmål om at fastholde perspektivet,” slutter Sidsel Risted Staun.  

Om Frederiksbergmuseerne

Frederiksbergmuseerne består af STORM, Bakkehuset, Møstings og Cisternerne. Alle fire museer ligger på Frederiksberg i indbyrdes gåafstand og har som mission at sætte individet og fællesskabet i fokus gennem kunstens mangfoldige udtryk.