Applaus - Publikumsudvikling for ledere

14.500 kr. (ex moms)

Gratis med abonnement

Publikumsudvikling for ledere

Få inspiration til det langsigtede strategiske og målrettede arbejde med publikumsudvikling og blive en del af et stærkt fagligt ledelsesnetværk. Forløbet henvender sig til ledere og institutionschefer i det danske kulturliv.

14.500kr. (ex moms)

Gratis med abonnement

Publikumsudvikling for ledere

Få inspiration til det langsigtede strategiske og målrettede arbejde med publikumsudvikling og blive en del af et stærkt fagligt ledelsesnetværk. Forløbet henvender sig til ledere og institutionschefer i det danske kulturliv.

Formål

Som leder driver og rammesætter du din organisations arbejde med publikumsudvikling. Det kræver modige strategiske beslutninger, målrettede og vedholdende indsatser og et stærkt fagligt netværk, du kan udveksle erfaringer, udfordringer og muligheder i. Lederforløbet tilbyder dig inspiration, forståelsesrammer og værktøjer, der kan bidrage til at sætte din organisation i stand til træffe strategiske beslutninger om publikumsudvikling og implementere dem.

Kurset forløber over et halvt år i efteråret 2024. Kurset består af 2 webinarer af 4 timer i efteråret 2024 og to workshopdage af 6 timer samt to timers åben fælles vejledning mellem hver af undervisningsgangene. Du skal regne med nogle timers arbejde mellem hver workshop eller webinar til arbejde med din organisations eget publikumsudviklingsprojekt, læsning og forberedelse.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til ledere i det danske kulturliv, der har truffet en beslutning om at arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling.

Til deltagerne

Deltagelse på lederforløbet forudsætter, at én eller flere af medarbejdere i din organisation samtidig deltager eller har deltaget i kurset Fremtidens Publikumsudvikler 1, så din organisation gennem et længere forløb også får kompetencerne til at implementere din organisations næste publikumsudviklingsprojekt. Kurset vil reflektere og nuancere de metoder og greb, som dine medarbejdere og kolleger arbejder eller har arbejdet med på FPU1 bl.a. med et fokus på publikumsudviklingens grundbegreber, forståelse for dataindsamling og -analyse, segmentering og behovsforståelse, en analytisk tilgang til det nuværende publikum og mulige scenarier for at nå nye brugergrupper. Vi vil kigge på de strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige implikationer, som arbejdet med publikumsudvikling kan have for din organisation. Forløbet vil tage afsæt i den konkrete case eller projekt, din organisation ønsker at arbejde med. Casen skal være virkelig og forankret som en opgave I faktisk skal arbejde med eller som institutionen ønsker at udvikle.

Efter lederforløbet kan du:

 • Reflektere over strategiske, ledelsesmæssige og organisatoriske aspekter af publikumsudvikling
 • Designe og anvende strategier for publikumsudvikling
 • Vælge mellem forskellige strategiske tilgange til publikumsudvikling og begrunde dit valg

Kurset består af:

 • 2 heldagsseminarer: 24/9 og 21/11 begge dage på Vartov i København mellem 10:00 og 16:00
 • 2 webinarer: 29/8 og 22/10 begge dage mellem 10:00 og 14:00 med 30 min frokostpause indlagt
 • 3 åbne fælles vejledningstilfælde: 5/9, 3/10 og 30/10, alle mellem 09:00 og 11:00

Kurset fokuserer på følgende temaer

 • Opmærksomhedsøkonomi og kulturelt demokrati
 • Strategisk generering af forskellige dataformer, og omsætning af disse til beslutningsgrundlag
 • Udvikling af nye forretningsmodeller
 • Strategiske udfordringer i forbindelse med publikumsudvikling
 • At kunne sætte en handlings- og publikumsplan med publikumsfokus

Forløbet er sammensat med særligt fokus på de strategiske aspekter af publikumsudvikling. Parallelt hermed arbejder din medarbejder med de konkrete, praktiske aspekter af publikumsudvikling på kurset, Fremtidens Publikumsudvikler 1. Deltagelse i Masterforløbet forudsætter, at en medarbejder fra din organisation deltager eller har deltaget i forløbet,

Mere præcist program for workshops og webinarerne og læsestof offentliggøres i forbindelse med kursusstart. Enkelte ændringer af datoer for webinarer kan forekomme. Webinarerne foregår på platformen Zoom, og af GDPR-hensyn optages undervisningsgangene ikke. Kurset benytter Canvas som online platform for al kommunikation mellem kursisterne og underviseren.

De enkelte workshops og webinarer vil i dette forløb have følgende fokus

 • 1. webinar: 29. august 2024 kl. 10.00 – 14.00 via Zoom:
  OPMÆRKSOMHEDSØKONOMI & KULTURELT DEMOKRATI – Introduktion, refleksion af cases, ledelsesfokus
 • 2. workshop: 24. september 2024 kl. 10.00 – 16.00 på Vartov i København:
  STRATEGI OG DATA – Datadesign, publikumsfokus og strategiske mål
 • 3. webinar: 22. oktober 2024 kl. 10.00 – 14.00 via Zoom:
  FORRETNINGSMODELLER & UDFORDRINGER – Formater, samarbejdsformer, udvikling
 • 4. workshop: 21. november 2024 kl. 10.00 – 16.00 på Vartov i København:
  PITCH, IMPLEMENTERING OG EVALUERING – Projektet, præsentationer, langsigtet perspektiv

OBS! Datoer er med forbehold for ændringer.

Mellem hver kursusgang gennemføres en to timers åben vejledningssession online via zoom. Disse vejledninger er ikke obligatoriske, men skal ses som en mulighed for at gå dybere ind i de enkelte deltageres cases og på en enkel måde fungere som hinandens kritiske kolleger og få faglige sparring. Datoer for de åbne vejledninger er: 5. september, 3. oktober og 30. oktober.

Underviser

Undervisningen varetages af Niels Righolt, som er en erfaren forelæser og formidler om publikumsudvikling og interkulturelle strategier, dels i forbindelse med internationale forsknings- og udviklingsprojekter som ADESTE og CONNECT og dels i forbindelse med forskellige kurser i regi af CKI. Han har senest været en del af det internationale team, som har udviklet det organisatoriske procesgreb ACED (Audience Centred Experience Design). I undervisningen vil Niels have fokus på deltagernes forskellige institutionelle forudsætninger og muligheder, som en væsentlig del af oplægget og den videre forankring af indsigter og metodiske valg.

Kursuslitteratur

Som grundbog på kurset benytter vi Applaus og Søren Friis Møllers KEND DIT PUBLIKUM - Introduktion til publikumsudvikling (København 2023) som reference. Bogen introducerer en række helt centrale perspektiver og værktøjer i forhold til kulturinstitutioners arbejde med publikum i centrum for deres organisationer. Der vil derudover blive refereret til en række betydende tekster og bøger, som vil blive distribueret i forbindelse med de enkelte kursusgange. Teksterne vil fortrinsvis være på dansk eller engelsk. Enkelte publikationer kan forekomme på norsk eller svensk. Alt kursusmateriale gøres tilgængeligt på Canvas.

Afholdelsessted

Kurserne forgår i Vartov og online via kursusportalen, Canvas, og Zoom. Du tilmeldes Canvas, når du er optaget på kurset. Herigennem vil du finde links til Zoom-webinarerne. Hold øje med linket til oprettelse i Canvas i din indbakke og send eventuelle spørgsmål hertil på applaus@applaus.nu. Zoom-links vil indgå i både Canvas-oversigten og de kalenderinvitationer, du modtager af Applaus som en del af kursusoprettelsen.

Praktisk

Forløbet består af 2 webinarer, 2 heldagsseminarer i Vartov i København. Kurset koster 14.500 kr. ex moms. Forløbet er inkluderet ved et applausabonnement (pris: 5000 kr. ex moms årligt) ud fra først-til-mølle-princippet.

For at tilmelde dig, beder vi dig udfylde et ansøgningsskema, der består af tre spørgsmål. Dette sendes til applaus@applaus.nu. Her må du også gerne sende os faktureringsoplysninger samt om du ønsker kurset som en del af et abonnement hos Applaus.

  Tilmeld dig vores