En ung i fokus: “Det skal være noget, jeg kan genkende
interview med 17 årig kulturforbruger

Interview med 17-årig bosat i Holstebro

Lokale tilbud, emner der taler ind i en relevant virkelighed for den unges livssituation og pris er udslagsgivende for, om kulturtilbuddet bliver valgt til af unge.  I dette interview giver en ung kvinde på 17 år, bosat i Holstebro, eliteidrætsudøver med fast fuldtidsarbejde, sit bud på, hvorfor og hvorfor ikke hun bruger kulturtilbud, og hvordan kulturlivet kunne appellere mere til hende.

En ung i fokus: “Man opnår det samme socialt, om man er i byen, eller om man er på museum sammen”

Interview med 23-årig kulturforbruger bosat i Brøndby

Relevante og aktuelle tilbud til målgruppen, større synlighed og rabatordninger til unge er tiltag, der kan motivere den unge borger i dette interview til at deltage mere i kulturoplevelser. Hun er 23 år, studerende og bosat i Brønshøj og giver her sit bud på, hvorfor og hvorfor ikke hun bruger kulturtilbud.

En ung i fokus: “I min omgangskreds tager vi på museum”

Interview med 24-årig bosat i Ballerup

Et overraskende og alternativt element, sociale oplevelser og anbefalinger fra venner motiverer borgeren i dette interview til at deltage i kulturoplevelser, hvor særligt museer har interesse. Den yngre kvinde på 24 år bosat i Ballerup giver sit bud på, hvorfor og hvorfor ikke hun bruger kulturtilbud.

En ung i fokus: “Forventningen til kulturoplevelsen er det vigtigste for mig”

Interview med 29 årig kulturforbruger

Interview med 29-årig bosat i Esbjerg

Relevante og aktuelle tilbud til målgruppen, større synlighed og rabatordninger til unge er tiltag, der kan motivere den unge borger i dette interview til at deltage mere i kulturoplevelser. Hun er 23 år, studerende og bosat i Brønshøj og giver her sit bud på, hvorfor og hvorfor ikke hun bruger kulturtilbud.

Sofus Pilehave fra NAU: “Tag os med i jeres beslutninger – vi kender os selv rigtigt godt!”

Interview med ung kulturforbruger

Interview med Sofus Pilehave fra NAU

Sofus Pilehave er en del af Netværket af Ungdomsråd (NAU), og han repræsenterer den unge generation af kulturforbrugere med en omskiftelig hverdag. Han foretrækker derfor kulturelle oplevelser om aftenen eller natten og er tilhænger af events. Som paneldeltager til Applaus’ seminar om unge den 30. april deler Sofus Pilehave i dette interview sine personlige præferencer inden for kulturformer, hvilke udfordringer han som ung kulturforbruger står overfor, og kommer med tre råd til kulturinstitutioner, der stræber efter at skabe relevante kulturtilbud til unge.

Simon Skytte fra UngKult: “Få unge ambassadører med helt ind i maskinrummet”

Miniinterview med Simon Skytte fra Ung Kult

Interview med Simon Skytte fra UngKult

Simon Skytte er mere end en almindelig kulturforbruger – han er en engageret kulturskaber og teaterentusiast. Som en aktiv del af Ung Kult, der fokuserer på kulturelt iværksætteri for, med og af unge, har han en unik viden om unges brug af kulturlivet. Simon Skytte er en af paneldeltagerne i Applaus’ seminardag med unge i fokus den 30. april, hvor unge står i centrum for dialogen. I den forbindelse, har han i et miniinterview med Applaus delt sine tanker om barrierer og motivationsfaktorer for brug af kulturoplevelser. 

Ewin Akkurt fra Restage: “Få unge til at udvikle kultur!” 

Miniinterview Ewin Akkurt Restage

Interview med Ewin Newal Akkurt fra Restage

Applaus har talt med Ewin Newal Akkurt fra Restage, der deltog som en del af ungepanelet ved Applaus’ seminardag med unge i fokus. Ewin deler her, hvad der motiverer hende til at deltage i kulturoplevelser.

Naima Regitze Fischer-Jørgensen fra Ung i Odsherred: “Se de unge som eksperter!” 

Naima Regitze Fischer-Jørgensen Ung i Odsherred

Interview med Naima Regitze Fischer-Jørgensen fra Ung i Odsherred

Naima Regitze Fischer-Jørgensen er en del af Ung i Odsherred, der arrangerer kulturelle aktiviteter for unge målgrupper i Odsherred. Naima er paneldeltager ved Applaus’ seminar om unge den 30. april og deler her sine erfaringer som ung kulturforbruger og kommer med gode råd til, hvordan kulturinstitutioner kan målrette deres kulturtilbud til ungesegmenter.

Anne-Mette Winneche Nielsen fra CeFU: “Anerkend unge som kulturelle medskabere”

Interview med Anne-Mette Winneche Nielsen fra CeFU

Anne Mette Winneche Nielsen, lektor ved Center for Ungdomsforskning (CeFU), er en af hovedtalerne ved Applaus’ kommende seminar om unge den 30. april. I Applaus’ interview deler hun sine tanker og erfaringer omkring de muligheder og barrierer, unge står overfor i deres deltagelse i kulturlivet, og kommer med tre gode råd til kulturinstitutioner, der gerne vil lave relevante kulturtilbud til unge.

Per Kjærgaard Paulsen fra OPGANG2: “Det har givet os en mulighed for at give unge en stemme”

Interview med Per Kjærgaard Paulsen fra OPGANG2

Gennem årene har OPGANG2 aktiveret og skabt tilbud for sårbare unge. Med fokus på kunstens transformative potentiale og løbende vejledning og støtte til de unges udvikling af deres kompetencer. Applaus har interviewet Per Kjærgaard Paulsen om deres indsats for at skabe kulturelle tilbud, der imødekommer den yngre målgruppe.