Hvordan kan kulturinstitutioner engagere og tiltrække flere unge til at deltage aktivt i kunst og kulturoplevelser?

Jeg tænker for det første, at det er vigtigt at tænke i mange og forskelligartede typer af kunst- og kulturoplevelser, der både arbejder med en mangfoldiggørelse af deltagelsesmuligheder og hvad det er for en type kunst og kultur, der præsenteres. Økonomi spiller også en rolle for mange unge – vi kan se at gratis arrangementer rettet specifikt mod unge fx på museer, som ellers er dyre at besøge, kan gøre en forskel. Forårets unge-event på Louisiana arrangeret af og for unge tiltrak fx 700 unge på en enkelt aften til workshops og samtaler og besøg i udstillingerne.

Hvordan vil du beskrive unges kulturforbrug og kulturbehov ud fra CeFUs arbejde på området?

I mine samtaler med unge har de et stort og rigt kulturforbrug, men det foregår ofte online eller på mere alternative arenaer og sammen med jævnaldrende, men også til tider meget alene, og de har ikke altid nogen at dele deres interesser med. Mange af de unge, jeg møder i mine undersøgelser af unges mere medskabende deltagelse indenfor kunst og kultur, har fx en rig produktion af musik, billeder, video, etc., men de kæmper ofte med at flytte deres produktioner fra skitser eller ufærdige værker til noget de kan dele med andre og blive anerkendt for, lige som de savner rammerne for at kunne gøre det i mere offentlige sammenhænge.

Hvilke barrierer ser du som mest udfordrende for unge, når det kommer til at deltage i kulturelle aktiviteter? og hvordan kan disse barrierer overvindes?

Hvis vi taler mere formaliserede og institutionaliserede kulturtilbud, så er det klart, at det er en barriere, at de ofte er uvante med at komme i dem, hvis ikke de kommer fra familier, som bruger den type tilbud, men de har også ofte svært ved at se eller afkode relevansen i det, de møder, og de oplever derfor mange gange, at det ikke er kulturtilbud, der egentlig er henvendt til dem eller taler til de problemstillinger og erfaringer, de navigerer i.

3 gode råd til kulturinstitutioner, som gerne vil lave relevante kulturtilbud til unge?

  1. Inviter unge med ind i en samskabelse af de tilbud og indsatser, der laves rettet mod dem som målgruppe og lad dem sætte et aftryk
  2. Overvej hvordan deres deltagelse kan rumme elementer, hvor de anerkendes som kulturelle medskabere, og hvor deres skaberkraft kan folde sig ud på forskellig vis
  3. Tænk i høj kvalitet i de tilbud, der rettes til unge