Applaus - Applaus’ seminardag: Med unge i fokus – venteliste
Tilmeld dig her
For medarbejdere og ledere i kulturinstitutioner

Applaus’ seminardag: Med unge i fokus – venteliste

Indhold

Hvad skal der til for at få de unge til at bruge kulturlivet? Bliv klogere på unges kulturforbrug og bliv inspireret til, hvordan man skaber indhold der virker på målgruppen. Til dagens seminar vil vi fremlægge resultaterne fra en ny undersøgelse, hvor vi har stillet skarpt på unges kulturforbrug. Vi får besøg af målgruppen selv, og så har vi krydret dagen med gode oplæg fra kulturinstitutioner, der har gode erfaringer fra konkrete tiltag målrettet unge.

Målgruppen:
Ledere og medarbejdere på kulturinstitutioner, som ønsker at arbejde aktivt med publikum i fokus.

Program (med forbehold for ændringer):

09.15-10.00
Morgenmad og mingling

10.00-10.15
Velkomst
v/ Lene Struck-Madsen, direktør i Applaus

10.15 – 11.00:
Unges kulturforbrug og barrierer for deltagelse 

Applaus præsenterer resultaterne fra en omfattende kvalitativ undersøgelse af unges kulturforbrug og ikke mindst deres barrierer for deltagelse.

11.00 – 11.15:
Pause 

11.15-12.00:
Ungepanelet tager scenen

Vi har inviteret målgruppen på scenen for at forstå, hvilke barrierer de oplever i forbindelse med at deltage i kulturlivets tilbud. Hvordan kan vi skabe meningsfulde fællesskaber og relevante tilbud til målgruppen?

Mød:
Simon Skytte, UngKult
Naima Regitze Fischer-Jørgensen, Ung i Odsherred
Helen Helu, Restage
Ewin Akkurt, Restage

12.00-13.00:
Frokost

13.00 – 13.45:
Ekspertoplæg: Unges møder med kunst og kultur v/ Anne-Mette Winneche Nielsen, Center for ungdomsforskning (CeFU)

Oplægget ser nærmere på arbejdet med at understøtte og styrke unges adgang til kunst og kultur, og zoomer fra et ungeperspektiv ind på hvornår og hvordan kunst og kulturområdet bidrager til at etablere meningsfulde sammenhænge, som gør en forskel i deres liv.

13.45 – 14.05:
Unge på KLAP – fra ungeevent til ungefællesskab v/ Nana Birke, Teatercentrum

KLAP – teaterfestival for små og store har gennem de senere år haft fokus på, hvordan unge engagerer sig i teateroplevelser ved at lytte sammen med dem og involvere dem i dialoger om teater og kultur både nationalt og som en del af et Europæisk netværk. Gennem forskellige koncepter med publikumsdialog søger vi at skabe strukturer og rum for refleksioner og uenighedsfælleskaber.

Ved at arbejde med fællesrefleksioner opstår der både større kulturel bevidst og en bevidsthed om at være en del af et større fællesskab, der får de unge til at blive nysgerrige, føle sig set og have lyst til at komme igen.

14.05 – 14.45:
Med AI og antropologi på scenen v/ Niels Alberg, Will & Agency

14.45 – 15:00:
Pause 

Kl. 15.00 – 15.45:
Sociale fællesskaber for unge med kunsten som ramme

På Statens Museum for Kunst arbejder de med brugerinddragelse, frivillighed, samskabelse, flerstemmighed og uventede partnerskaber og på at gøre museet meningsfyldt, nærværende og relevant for brugerne. Oplægget vil bl.a. fokusere på museets sociale og kreative fællesskab; Unges Laboratorier for Kunst (ULK), som har eksisteret siden 2007.

Kl. 15.45: Tak for i dag

Oplægsholdere

Ung Kult er et landsdækkende fællesskab for unge kunst- og kulturskabere. I dag har Ung Kult knap 60 ungekulturmiljøer, som rundt om i landet – helt lokalt – laver kulturtilbud for, med og af unge. Som nationalt netværk er de sat i verden for både at understøtte lokale unge kulturaktører samt at arbejde organisatorisk og strukturelt for at skabe bedre vilkår i kommunerne for en ungdomskultur, som er drevet af unge. De bygger på en tre-trinsraket: lokalt engagement, regionale forbindelse, national indflydelse. I disse dage er de bl.a. med til at komme med inputs til, hvordan regeringens kulturpas til unge skal se ud. Her er deres mål, at det er vigtigt at have fællesskabet for øje – og at det ikke er nok bare med enkeltstående pop-up events. Men at passet skal give adgang til mere varigt og forpligtende (unge)fællesskab.

Anne Mette W. Nielsen er lektor på Center for ungdomsforskning (CeFU), Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Hun forsker i unges deltagelse og engagement i kunst og kulturområdet, og har i en årrække set nærmere på kunst og kulturs betydning for unge på kanten af samfundet og deres liv og livsvilkår. Hun har netop opstartet et nyt forsknings- og udviklingsprojekt sammen med fem danske kunstmuseer, der undersøge, hvordan kunstmuseer kan understøtte og fremme unges trivsel. Seneste udgivelser omfatter ’Kunst i almene boligområder’ (2022), ’Nye veje til deltagelse’ (2020) og ’Når kunst gør en forskel’ (2017).

Niels Alberg er co-founder og partner i konsulentfirmaet Will & Agency, som arbejder med publikumsudvikling i flere brancher herunder, museer (bl.a. udviklingen af det nye Øhavsmuseet i Faaborg), TV-indhold (bl.a. DR), fodbold (bl.a. DBU og det danske landshold) og i særdeleshed filmbranchen. I filmbranchen arbejder Will & Agency med den selvudviklede analyseplatform PUBLIKUM.io, som kombinerer AI-analyse og antropologisk indsigt, for at tilbyde publikumsudvikling, som arbejder med både præcision og kreativ abstraktion. Platformen blev lanceret sidste år, og Will & Agency arbejder nu med filmbranchen i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien og Schweiz.

På Statens Museum for Kunst er Louise Springborg ansvarlig for brugerinddragelse og arbejder med frivillighed, samskabelse, flerstemmighed og uventede partnerskaber og på at gøre museet meningsfyldt, nærværende og relevant for brugerne. Deriblandt er hun koordinator for museets sociale og kreative fællesskab; Unges Laboratorier for Kunst (ULK), som har eksisteret siden 2007. Hun er uddannet interaktionsdesigner fra Designskolen Kolding og har en mastergrad fra AAU i Procesledelse og organisatorisk forandring. 

KLAP – teaterfestival for små og store har gennem de senere år haft fokus på, hvordan unge engagerer sig i teateroplevelser ved at lytte sammen med dem og involvere dem i dialoger om teater og kultur både nationalt og som en del af et Europæisk netværk. Gennem forskellige koncepter med publikumsdialog søger vi at skabe strukturer og rum for refleksioner og uenighedsfælleskaber. Ved at arbejde med fællesrefleksioner opstår der både større kulturel bevidst og en bevidsthed om at være en del af et større fællesskab, der får de unge til at blive nysgerrige, føle sig set og en have lyst til at komme igen.

    Tilmeld dig vores