Undersøgelsen har haft til hensigt at skabe et dybdegående indblik i og viden om de unges livsverden og dykke ned i deres brug af kulturelle tilbud med et særligt fokus på rytmisk musik, klassisk musik, scenekunst og museer. 

Undersøgelsen er udarbejdet i tandem med Applaus’ kvantitative undersøgelse Borgernes Kulturforbrug.

Hovedkonklusioner

 • Unges livsfaser har stor betydning for deres brug af kulturoplevelser
  Der er stor forskel på unge i alderen 15-29 år, hvilket også afspejler sig i deres brug af kulturtilbud. Fra 15-årsalderen er venner vigtigst, starten af 20’erne er identitetsskabende år, hvor midten af 20’erne er udforskende og endeligt slut 20’erne er fremtidssøgende.

 • Rytmisk musik har stor betydning for de 15-29-årige
  Undersøgelsen viser, at særligt rytmisk musik, live eller gennem høretelefonerne er vigtigt uanset alder. Genrer varierer i livsfaserne, men oplevelser med rytmisk musik er attraktive.

 • Fællesskab og samvær er centralt for deres brug
  Fællesskab og samvær er vigtige elementer på tværs af alder og livsfase. Dog minimeres indflydelse fra venner i valg af kulturoplevelser med alderen, og den unge søger kulturoplevelser ud fra egne interesser desto ældre de bliver. På tværs af alder er kulturoplevelser forbundet med sociale oplevelser.

 • Begrænset økonomi og fritid er væsentlige barrierer på tværs af livsfaser
  Økonomi og fritid er de største barrierer på tværs af livsfaserne, men fritid bliver en stigende barriere desto ældre den unge bliver, hvorimod den økonomiske barriere falder med den stigende alder.

De fire livsfaser fra 15 til 29 år

 • Relationsskaberne (15-17 år)

  Ofte 15-17 årige hjemmeboende unge, der går i folkeskole eller på efterskole. Venner og fællesskab er det centrale i deres liv, og de tilpasser sig hurtigt vennegruppens normer.

  Rytmisk koncert, biograf og stand up er sejt og fedt at opleve med vennerne. Andre kulturelle oplevelser opleves knap så relevante men noget, de gør med skole eller familien.

 • Identitetsskaberne (18-22 år)

  Ofte 18-22 årige hjemmeboende, der studerer eller har sabbatår. Egne interesser begynder at skinne igennem, men de påvirkes stadig i høj grad af, hvad vennerne foretrækker, samt hvad der er populært og oppe i tiden.

  Kulturoplevelser er lig med underholdning, og de drages af oplevelser, der er nemme, sjove og skaber minder – både med venner og familie.

 • Udforskerne (23-25 år)

  Ofte 23-25 årige udeboende unge, der enten studerer eller arbejder. Er mere selvstændige i deres ageren samt i deres smag og interesser.

  De har en bredere smag og en stor nysgerrighed på kulturelle oplevelser, men de er begrænsede af deres økonomi, hvorfor de nøje må prioritere mellem både sociale- og kulturelle oplevelser.

 • Fremtidsskaberne (26-29 år)

  Ofte 26-29 årige unge, som enten færdiggør deres uddannelse eller er i fast arbejde. De er relativt etablerede enten med – eller tanker om at stifte – deres egen familie.

  De har et varieret kulturforbrug og nyder at få et afbræk i hverdagen med inputs, der giver stof til eftertanke. Deres travle hverdag kan dog være en udfordring.