Om rapporten

En sammenfattende rapport baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 42 kulturinstitutioners kernepublikummer med deltagelse fra 22 teatre, 13 rytmiske spillesteder, 3 klassiske koncertarrangører/ensembler og 4 museer. I alt har 16.816 respondenter deltaget. Publikumsundersøgelsen præsenteres i samarbejde med Dansk Live, Dansk Teater og DEOO gennemført af Epinion.

Inspirationsværktøj til arbejdet med publikum i fokus

Applaus’ årlige publikumsundersøgelse kan bruges til at skabe indblik i, hvem publikum er på de enkelte kulturinstitutioner og kan fungere som et redskab i kulturinstitutionernes værktøjskasse. Undersøgelsen er udarbejdet som en spørgeskemaundersøgelse udsendt via de 42 deltagende kulturinstitutioners egne kommunikationskanaler. Den er således ikke repræsentativ for hele deres besøgende publikum, men den kan bruges til at forstå det publikum, der aktivt viser interesse for kulturinstitutionernes indhold.

”Når vi taler om publikumsudvikling, så handler det ofte om “relevans”, hvordan kan vi være relevante for vores publikum? Publikumsundersøgelsen kan være et brugbart værktøj for kulturinstitutionerne, når de skal arbejde med publikumsudvikling og være med til at skabe indblik i, hvem deres kernebruger er og på skabe forståelse for deres brugere,” udtaler direktør i Applaus, Lene Struck-Madsen.

En publikumsundersøgelse giver indsigt i, hvilke målgrupper der kommer på kulturinstitutionen, og hvordan de orienterer sig. De deltagende kulturinstitutioner i Applaus’ publikumsundersøgelse kunne vælge mellem segmenteringsmodellerne ”Sådan oplever danskerne” (udarbejdet af Epinion, DI Dansk Industri, Top Attraktioner og Midtjysk Kulturakademi/Region Midtjylland) og ”Culture Segments” (udarbejdet af Morris Hargreaves McIntyre).

”Publikumsundersøgelser kan være en måde at be- eller afkræfte antagelser, kulturinstitutioner har om deres publikum, og få sammenligneligt data over tid. På denne måde understøtter publikumsundersøgelsen den udvikling, som kulturinstitutionen står over,” uddyber Lene Struck-Madsen.

Fakta:

  • Publikumsundersøgelsen er en årligt tilbagevendende rapport, der i år har fokus på de deltagende teatres, spillesteders, museers og klassiske koncertarrangører/ensemblers klassiske musiks publikum.
  • I alt har 16.816 respondenter deltaget i Publikumsundersøgelsen 2023, 42 kulturinstitutioner fordelt på 22 teatre, 13 rytmiske spillesteder, 4 museer og 3 klassiske koncertarrangører og ensembler. Hovedparten af respondenterne (53%) har svaret på teatrenes spørgeskemaer. 53 % af respondenterne fra teatre, 24 % fra rytmiske spillesteder, 22% fra museer og 2% fra klassiske koncertarrangører / ensembler.
  • Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus og iværksat i samarbejde med DEOO, Dansk Live og Dansk Teater og er gennemført af Epinion.
  • Undersøgelsen er udsendt som en online spørgeskemaundersøgelse i perioden 11.-26. april 2023 via de deltagende kulturinstitutioners nyhedsbreve, sociale medier eller delt med besøgende publikum i selve kulturinstitutionerne.

Vedr. anonymisering

For at sikre deltagernes anonymitet har vi slettet alle respondenters tekstkommentar, dvs. alt kvalitativt data, da disse viste personlige oplysninger. For hver respondent har vi desuden slettet navnet af institutionen, som havde udsendt spørgeskemaet til respondenten; i stedet har vi markeret hvilket institutionstype det var (teater, rytmisk musik, klassisk musik eller museum). Hvor et spørgsmål har automatisk indeholdt et institutionsnavn, har vi udskiftet navnet med ”institutionsnavn”. Hvor et spørgsmål indeholdt et specifikt institutionsnavn, har vi udskiftet navnet med ”ANONYMISERET”. Vi har desuden slettet alle svar på ekstra spørgsmål, som enkle institutioner havde tilkøbt og selv udformuleret, og som derfor ikke indgik i vores offentlig hovedrapport.