Undersøgelsen spørger især ind til oplevede barrierer i forhold til at møde kulturelle liveoplevelser. På den måde leverer undersøgelsen data og information, som kan udgøre et redskab til at videreudvikle relevant og aktuel kultur for alle borgere i alle dele af Danmark.

Rapportens hovedresultater

Værdier og liveoplevelser

61 % synes, at liveoplevelser er vigtige på tværs af teater samt rytmisk og klassisk musik, 12 % finder dem mindre

44 % synes det er vigtigt, at deres kommune støtter liveoplevelser, 19 % finder det mindre eller ikke vigtigt.

Barrierer for liveoplevelser

60 % har ikke deltaget i liveoplevelser i de seneste 12 måneder. Teater er den mest brugte af de tre adspurgte kulturformer.

o Økonomi er for 36% en barriere for at gå mere i teater. For 30 % er det en barriere for rytmisk koncert og for 25 % en barriere for klassisk koncert.

o Manglende interesse er for 41 % en barriere for at gå mere til klassisk koncert. For 29 % er det en barriere for rytmisk koncert og for 25 % en barriere for teater.

o Manglende tid er for 25 % en barriere for at gå mere til rytmisk koncert. For 23 % udgør manglende tid en barriere for teater og for 18 % en barriere for klassisk koncert.

Social kontekst for liveoplevelser

21 % hører primært om kulturoplevelser fra venner, familie og kollegaer. Kulturinstitutioners digitale marketingindsatser er kun den primære informationskilde for en mindre andel (12 % hører primært via kulturinstitutionernes aktiviteter på sociale medier, 6 % via kulturinstitutionernes nyhedsbreve, 5 % via kulturinstitutionernes hjemmeside).

Liveoplevelser er sociale oplevelser: 79 % går aldrig eller sjældent alene til liveoplevelser på tværs af teater, rytmisk og klassisk musik. Borgerne går forholdsvis oftere til liveoplevelser med venner, en partner, familie, børn eller kollegaer.

Borgerundersøgelsens data

Download bilagene her

Er der noget, du ikke kan finde noget i hovedrapporten? Borgerundersøgelsens tabeller viser alle resultater fra undersøgelsen i en klar, sammenlignelig form. Tabellerne viser også resultater fra evt. signifikanstests. Hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i hovedrapporten, så kan du finde dem her.

Borgerundersøgelsens datasæt viser alle respondenters besvarelser i anonymiseret form. Hvis du vil selv analysere dataet, skal du også hente overblikket over variablerne (nedenfor).

Overblikket over variablerne brugt i datasættet.

Holdninger til teater – Borgerundersøgelsen 2019 vs. 2022:

*To mindre fejl i rapportens hovedresultater blev rettet, og en ny rapport blev uploadet d. 15.3.2023. Vi skrev tidligere, at manglende tid er en barriere for 23 % for teater og 25 % for rytmisk musik – det er faktisk omvendt, 25 % for teater og 23 % for rytmisk musik. Vi skrev også, at 44 % synes, det er vigtigt, at deres kommune støtter liveoplevelser – faktisk er det 45 %. Vi har redigeret disse fejl i rapporten. 

Under ”44 % synes, det er vigtigt, at deres kommune støtter liveoplevelser” stod der desuden at ”49 % finder teater vigtigt” – her burde formuleringen være at ”49 %  finder det vigtigt for teater”. Vi har tilpasset formuleringen for teater, såvel som for rytmisk og klassisk musik.