Stikprøvemålingerne foregår ca. hver anden måned i samarbejde med Epinion. Her kan man følge med i borgernes holdninger til kunst og kultur over tid.

Hovedresultater

Julerelateret kulturforbrug er lavere end i et typisk år

  • 22 % vil gå meget mindre eller lidt mindre til julerelaterede teaterforestillinger end i et typisk år.
  • 17 % vil gå meget mindre eller lidt mindre til julerelateret koncert.
  • 19 % vil benytte sig meget mindre eller lidt mindre af andre julerelaterede kulturtilbud.
  • For alle tre kategorier angiver 43-44 % af de adspurgte, at deres adfærdsændring skyldes, at de ikke har råd. 33-35 % angiver, at de har andre interesser.

Fortsat økonomiske udfordringer ift. lysten til professionelle kulturoplevelser

  • 52 % har fået mindre (dvs. ”mindre” eller ”meget mindre”) lyst til at opleve professionel kunst og kultur pga. stigende udgifter på forbrugs- og konsumvarer. Der ses kun en minimal forskel ift. de to sidste målinger.
  • 62 % af borgere med pasningskrævende børn har fået mindre lyst til kulturoplevelser pga. stigende forbrugsafgifter (et fald på 13 % siden den sidste måling i oktober). Det samme gælder for 62 % af de 18-34-årige (et fald på 8 % siden sidste måling).
  • Den tredjedel af de adspurgte med den laveste indkomst har fået mindre lyst til kulturoplevelser pga. stigende forbrugsafgifter end tredjedelen med den højeste indkomst (hhv. 65 % vs. 48 %).

Forventninger til kulturforbrug

  • 52 % forventer at besøge en biograf i de kommende måneder.
  • Borgernes næstmest forventede kulturoplevelser i de kommende to måneder er museumsbesøg (29 %) og koncerter (26 %).
  • 21 % forventer at opleve scenekunst, besøge et bibliotek eller ikke at være publikum til de adspurgte kulturtilbud.

Kulturbarometeret er gennemført af Applaus i samarbejde med Epinion.