Om målingen

Stikprøvemålingerne foregår ca. hver anden måned i samarbejde med Epinion. Her kan man følge med i borgernes holdninger til kunst og kultur over tid.

Hovedresultater

Kulturpolitik og Folketingsvalget 2022

 • 26 % er lidt eller helt enige i, at kulturpolitikken har indflydelse på, hvor de sætter deres kryds til det kommende Folketingsvalg, mens 42 % er uenige.
 • 54 % er lidt eller helt enige i, at det skal være billigere eller helt gratis at besøge statslige og stats-anerkendte museer, kunsthaller og oplevelsescentre.
 • 48 % er enige i, at der skal være færre regler og mindre bureaukrati for kulturinstitutioner, -virksomheder og -foreninger.
 • 43 % er enige i, at der skal større geografisk spredning på kunst- og kulturtilbud.
 • 41 % er enige i, at kunst og kultur skal fylde mere i grundskolen. 

Fortsat økonomiske bekymringer i forhold til lysten til at opleve kultur  

 • 51 % har fået mindre eller meget mindre lyst til at opleve professionel kunst og kultur pga. stigende udgifter for forbrugs- og konsumvarer. 50 % har fået mindre lyst til kulturoplevelser pga. stigende udgifter til energi og gas. Der ses kun en minimal forskel i ift. den sidste måling. 
 • For borgere med pasningskrævende børn er den negative effekt steget markant siden den sidste måling i september (forbrugsafgifter: 75 % i oktober vs. 65 % i september, energi og gas: 73 % vs. 58 %), mens der ingen stigning ses for borgere uden.  
 • 70 % af de 18-34-årige har fået mindre lyst til kulturoplevelser pga. stigende forbrugs- og konsumudgifter. Dette er en stigning på 10 % ift. sidste måling i september.  

Forventninger til kulturforbrug  

 • 51 % forventer at besøge en biograf i de kommende måneder. 
 • Borgernes næstmest forventede kulturoplevelser i de kommende to måneder er museumsbesøg (31 %), koncerter (24 %) og scenekunst (23 %).
 • Flertallet af borgerne føler sig trygge ved at deltage i kulturoplevelser (mellem 56 % og 74 % er trygge eller meget trygge på tværs af alle adspurgte optioner).