Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus i samarbejde med DEOO og Dansk Teater. Undersøgelsen har gjort status over det nuværende publikum og udviklingen af denne hos 33 danske spillesteder, klassiske musikaktører og institutionsteater.

Hovedkonklusioner

  • 27 % af publikummet har ikke været til koncert eller teater i de seneste 6 måneder (teater 31 %, rytmisk 19 %, klassisk 40 %) 
  • 50 % af publikummet går aldrig alene til koncert/på teater (teater 51 %, rytmisk 50 %, klassisk 11 %) 
  • Teaterbranchen har den største andel (20 %) af ”big spenders”, som har brugt eller vil bruge flere end 6.000 kr på billetter i de seneste og kommende seks måneder (rytmisk musik: 15 %, klassisk musik: 17 %).  
  • 40 % bliver primært opmærksom på kulturoplevelser igennem sociale medier (teater 36 %, rytmisk 48 %, klassisk 32 %), mens 27 % bliver det igennem kulturinstitutioners hjemmesider.

Fakta om Publikumsundersøgelsen 2022:

  • Publikumsundersøgelsen er en årligt tilbagevendende rapport, der i år har fokus på spillesteders, institutionsteatres og den klassiske musiks publikum.
  • Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus og iværksat i samarbejde med DEOO og Dansk Teater og er gennemført af Rambøll Management Consulting.
  • Undersøgelsen er udsendt som en online spørgeskemaundersøgelse i perioden 8.–23. juni 2022 via de deltagende kulturinstitutioners nyhedsbreve og sociale medier.
  • 33 danske kulturinstitutioner deltaget i undersøgelsen, og der er i alt blevet indsamlet 9.981 gennemførte svar.

Vedr. anonymisering

For at sikre deltagernes anonymitet har vi slettet alle respondenters tekstkommentar, dvs. alt kvalitativt data, da disse viste personlige oplysninger. For hver respondent har vi desuden slettet navnet af institutionen, som havde udsendt spørgeskemaet til respondenten; i stedet har vi markeret hvilket institutionstype det var (rytmisk musik, klassisk musik eller teater). Hvor et spørgsmål har automatisk indeholdt et institutionsnavn, har vi udskiftet navnet med ”institutionsnavn”. Hvor et spørgsmål indeholdt et specifikt institutionsnavn, har vi udskiftet navnet med ”ANONYMISERET”. Vi har desuden slettet alle svar på ekstra spørgsmål, som enkle institutioner havde tilkøbt og selv udformuleret, og som derfor ikke indgik i vores offentlig hovedrapport.