Om rapporten

En opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2020 viste, at ældre koncertgængere udgør en stor andel af publikummet til de klassiske koncerter.

  • Næsten 7 ud af 10 af koncertgæsterne over 75 år overværede koncerter, der indeholdt musik fra den klassiske genre.
  • Den tilsvarende andel koncertgæster til klassisk musik er 40 pct. for de 65-74-årige og 16 pct. for de 16 og 24 år.

Derfor har DEOO, med hjælp fra Augustinusfonden igangsat et treårigt udviklingsforløb, der skal klæde en række orkestre og ensembler på til arbejdet. Første skridt på den rejse er kortlægning af de barrierer, nye publikummer skal overkomme for at blive faste gæster i koncertsalene.

Mening, relation og genkendelighed

Undersøgelsen viser, at det er nødvendigt at opbygge relationen til publikum fra begyndelsen og skabe mening med oplevelsen, danne en relationen til den potentielle gæst og hjælpe med at gøre værkerne genkendelige for gæsten.

”Det har været interessant at følge de nye koncertgæster i deres møde med den klassiske musik, både deres begejstring over musikken og værkerne men også frustrationen når de støder ind i barrierer. Det kan være manglende formidling af musikken eller værtskabet, der betyder, at det nye publikum bliver usikre på, hvad de kan forvente, eller hvordan de skal opføre sig,” fortæller Søren Mikael Rasmussen, fra Rasmussen Nordic, der står bag undersøgelsen.

Formål og fakta om undersøgelsen

  • Kortlægningen af brugerrejsen har haft til formål at give indsigt i, hvilke barrierer nye målgrupper støder på i mødet med den klassiske musik.
  • Undersøgelsen udgør 1. del i det treårige projekt Tutti – musikken tættere på publikum. Viden fra undersøgelsen er nu ved at blive implementeret i undervisningsforløb for ledere og bestyrelser i de deltagende organisationer, i målsætningen om at nå nye målgrupper.
  • I undersøgelsen fulgte Rasmussen Nordic 28 danskere og nybegyndere gennem deres første møde med et musiktilbud.
  • Der har været fokus på: Købsovervejelser, tanker og behov under selve koncerten samt overvejelser ift. genbesøg.
  • Deltagerne havde ikke været brugere af koncerter med ensembler eller orkester før denne undersøgelse. 

Om Tutti

Projektet er iværksat af DEOO (Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner) og udarbejdes i samarbejde med Rasmussen Nordic og Applaus.