Om målingerne

Stikprøvemålingerne foregår ca. hver anden måned i samarbejde med Epinion. Her kan man følge med i borgernes holdninger til kunst og kultur over tid.

Hovedresultater

Økonomiske udfordringer påvirker borgernes lyst til at opleve professionel kunst og kultur

 • 51% af borgere synes, at stigende udgifter til forbrugs- og konsumvarer har påvirket dem negativt (har givet dem mindre eller meget mindre lyst) mht. at opleve professionel kunst og kultur.
 • 47 % synes, at stigende udgifter til energi og gas påvirker dem negativt mht. kulturoplevelser.
 • Det er særligt borgere med pasningskrævende børn og unge i alderen 18-34 år, som er negativt påvirkede af økonomiske udfordringer mht. kulturoplevelser.

Covid-19 

 • 40% af de adspurgte i aldersgruppen 56+ år er negativt påvirket af Covid-19 (får mindre eller meget mindre lyst til at opleve professionel kunst og kultur).
 • 27 % i aldersgruppen 18-34 år svarer, at Covid-19 har givet dem mindre eller meget mindre lyst til at opleve kunst og kultur. 17 % i denne aldersgruppe svarer, at de har fået mere eller meget mere lyst til at opleve kunst og kultur pga. Covid-19.

Forventninger til kulturforbrug 

 • Flest borgere angiver, at de forventer at gå i biografen over de næste to måneder (55 %).
 • 33 % forventer at besøge et museum, og 26% forventer at gå til en koncert.
 • Færre borgere med pasningskrævende børn forventer at opleve scenekunst end dem uden (10 % vs. 23 %).

Kunst og kultur påvirker de fleste positivt

 • 79 % af de adspurgte er enige i, at kunst og kultur gør dem glade (helt eller lidt enige).
 • 69 % er enige i, at kunst og kultur inspirerer dem, og 65% i, at det gør dem eftertænksomme.
 • Her kan der ses forskelle mellem kønnene: Kvinder er mere enige i udsagn om positive mentale påvirkninger af kunst og kultur (10 % i gennemsnit helt eller lidt mere enige i udsagnene end mænd). Desuden er 14 % af de adspurgte mænd, men kun 11 % af kvinderne lidt eller helt enige i udsagn om, at kunst og kultur ikke gør en mental forskel for dem.

Om målingen

Målingens besvarelser er repræsentative på parametrene køn, alder, region og børnefamilie og vægtet på samme parametre. Vægtningen sker ved at hver besvarelse inden for en gruppe vægtes med forholdet mellem gruppens andel af befolkningen og gruppens andel af stikprøven. Data er stillet til rådighed med vægten. Hvis der ønskes at lave vægtede tabuleringer i data, er det nemmeste at indlæse data i et statistikprogram (fx SPSS, Stata, R, Python). Hvis man ønsker at anvende Excel til formålet, skal der først (1) laves en tabulering af resultaterne, herefter (2) skal man udregne gennemsnittet for vægten indenfor hver af tilsvarende grupperinger og (3) til sidst skal man gange vægten på tabuleringen i Excel.