Om målingen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. Dette er 8. måling i 2021.

Hovedresultater

Trygheden daler – særligt blandt ældre

Borgernes oplevelse af tryghed ved både indendørs og udendørs oplevelser er faldende sammenlignet med 7. måling fra d. 11. oktober. Det mest markante fald ses i oplevelsen af tryghed ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe (fx på spillesteder). 53 % svarer, at de er trygge ved denne type oplevelser. Sammenlignet med 7. måling er der sket et fald på 13 procentpoint.

Det er især hos de 65+-årige, at trygheden er faldende. I denne alderskategori svarer kun 34 %, at de er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe (fx på spillesteder). 40 % af de 65+-årige svarer, at de er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum er stående eller i bevægelse (fx ved udendørs koncerter).

Biografen fik flest af sted

Andelen af borgere, der har oplevet professionel kultur den seneste måned, er stort set uændret sammenlignet med 7. måling. Den eneste stigning ses på biografområdet, hvor 38 % svarer, at de har lagt vejen forbi en biografsal den seneste måned.

Borgernes forventede forbrug er faldende

Andelen af borgere, der svarer, at de vil bruge ”mere end jeg plejer et typisk år uden COVID-19” eller ”det samme som jeg plejer …” (66 %), er let faldende. Sammenlignet med 7. måling er der sket et fald på fem procentpoint.

Tilfredsheden med antal af kulturtilbud

41 % af borgerne svarer, at de i høj grad (”i meget høj grad” eller ”i høj grad”) oplever, at der er tilstrækkeligt med
kulturtilbud i deres kommune.
33 % svarer ”i nogen grad”.
11 % svarer ”i mindre grad”.
2 % svarer ”slet ikke”, og 12 % svarer ”ved ikke”.

I Region Sjælland angiver færrest (29 %), at de i ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” oplever, at der er tilstrækkeligt
med kulturtilbud i deres kommune.

Inden for kultur og idræt ønsker flest borgere, at kommunen giver større prioritet til:
Et mere varieret udbud af kulturelle oplevelser (19 %).
Bedre faciliteter til idræt og kulturelle aktiviteter (16 %).
Flere tilbud til ældre (15 %).
21 % svarer ”ingen af ovenstående” og 23 % svarer ”ved ikke”.