I rapporten kan du læse en samlende analyse af de syv Kulturbarometer-målinger foretaget i sæson 2022-23. Målingerne har haft hvert deres tema ud fra borgernes kulturforbrug og adskiller sig samtidig ud fra et bestemt tema. Aktuelle samfundstemaer har udgjort spørgerammen for målingerne, og samtidig kan man se udviklingen over tid i rapportens pointer.

Målingernes tendenser var:

Borgernes samfundsmæssige bekymringer påvirkede deres lyst til kulturoplevelser, dog i aftagende grad siden december 2022:

  • Borgernes bekymringer for samfundsudviklinger mindskede især deres forventning til deltagelse i teater-, koncert- og festivaloplevelser (hhv. 7 %, 7 %, 6 % mere sandsynligt at de mindskede deres intention).
  • Yngre generationer og kvinder oplevede i højere grad, at samfundsudviklinger mindskede deres lyst til kulturoplevelser (i gennemsnit mistede 73 % af kvinder under 35 år lyst til kulturoplevelser vs. 40 % af mænd over 55 år).
  • Krigen i Ukraine mindskede lysten til at opleve kultur, især blandt grundskoleuddannede, kvinder og dem med de laveste indkomster (hhv. 10 %, 6 %, 5 % mere sandsynligt at de mindskede deres intention).
  • Stigende energipriser dæmpede interessen for at opleve kultur, særligt blandt dem under 35 år, uden børn samt dem med de laveste indkomster (hhv. 19 %, 11 % , 19 % mere sandsynligt at de mindskede deres intention).
  • Klimakrisen mindskede lysten til at deltage i kulturelle oplevelser blandt dem med de laveste indkomster, dem under 35 år og grundskoleuddannede (hhv. 9 %, 6 %, 8 % mere sandsynligt at de mindskede deres intention).

Forventningen om at gå i teatret er mindst præget af sæsonmæssige udsving:

  • Borgerne havde planer om teaterbesøg på tværs af hele året uden store sæsonmæssige udsving. Blandt kulturtilbuddene i denne undersøgelse viste teater sig som det kulturtilbud, der var mindst sæsonafhængigt (graden af sæsonafhængighed for teater er 2, for festival er 41 på en skal fra 0-100).

Borgere, der gerne vil besøge et bibliotek eller gå i teatret, vil sandsynligvis også besøge et museum:

  • Museumsinteresserede er ofte også brugere af andre kulturtilbud (20 % højere sandsynlighed for biblioteksbesøg, 13 % teater, 9 % koncert, 9 % biograf): Det tyder på, at museet udgør et komplementært tilbud til mange andre kulturaktiviteter.
  • Analysen indikerer, at især biblioteksinteresserede ofte også er interesserede i at besøge museer (16 % højere sandsynlighed for museumsbesøg).

Kulturbarometer-målingerne er gennemført af Applaus i samarbejde med Epinion. Tak til Dansk Kulturliv.