I dette Kulturbarometer er der blevet spurgt ind til borgernes kulturelle fritidsinteresser og deres besøgsvaner til professionelle kunst- og kulturoplevelser. Målingen viser, at borgere med kulturelle fritidsinteresser deltager mere i alle adspurgte professionelle kunst- og kulturoplevelser og især i biblioteksbesøg. Målingen viser, at især borgere, som selv dyrker eller har dyrket klassisk musik, oftere opsøger klassiske koncerter, biblioteker og museer såvel som andre kulturoplevelser.

Stikprøvemålingerne foregår ca. hver anden måned i samarbejde med Epinion. Her kan man følge med i borgernes holdninger til kunst og kultur over tid.

Hovedresultater

Borgere med kulturelle fritidsinteresser forbruger professionel kultur mere

  • Borgere, som dyrker eller har dyrket kulturelle fritidsinteresser, angiver, at de benytter sig oftere af professionelle kulturoplevelser end borgere uden kulturelle fritidsinteresser (i gennemsnit 10 % oftere på tværs af alle adspurgte kulturoplevelser, 54 % vs. 44 %)
  • Den største forskel ses ved biblioteksbesøg: 17 % flere borgere, som dyrker mindst én kulturel fritidsinteresse, angiver, at de besøger et bibliotek mindst én gang om året (57 % vs. 40 %)
  • Borgere med flere forskellige kulturelle fritidsinteresser angiver, at de går oftere på museum (+7 % per fritidsinteresse), klassisk koncert og opera (+6 % per fritidsinteresse) og rytmisk koncert (+5 % per fritidsinteresse)

Klassiske fans er kulturelle superbrugere – og koncerter tiltrækker fritidsmusikere mest

  • Især borgere, som dyrker eller har dyrket klassisk musik, angiver et større forbrug end dem uden klassisk musikbaggrund (+15 % på tværs af kulturoplevelser, 58 % vs. 43 %). Dette er den største forskel blandt de adspurgte fritidsinteresser.
  • Borgere, som dyrker eller har dyrket klassisk musik, angiver, at de går oftere til klassiske koncerter (+31 %) eller besøger biblioteker (+26 %) og museer (+22 %) mindst én gang om året end andre borgere.
  • Ligeledes angiver borgere, som laver eller har lavet rytmisk musik i deres fritid, at de går til rytmisk koncert mindst én gang om året end andre (+21 %, 52 % vs. 31 %).

Biograf fortsat populær

  • 76% af respondenterne angiver de går i biografen én gang om året eller oftere.
  • Som i de forrige målinger er biografbesøg den kulturelle oplevelse, som flest af de adspurgte borgere forventer at benytte sig af i de kommende to måneder (54 %). Det bliver efterfulgt af museumsbesøg (31 %).
  • Borgerne angiver at have brugt flest penge på biografbesøg i de seneste to måneder (56 %). Færrest har brugt penge på klassiske koncerter og opera (13 %).

Kulturbarometeret er gennemført af Applaus i samarbejde med Epinion. Tak til Dansk Kulturliv.

Den oprindelig uploadede rapport indeholdt en fejl: På side 4, øverste figur, stod tallene for Teaterforestilling i de forkerte kategorier. Den uploadede datafil og tabeloversigt var dog korrekt. En rettet rapport blev uploadet d. 11.10.2023. Vi beklager fejlen.