Stikprøvemålingerne foregår ca. hver anden måned i samarbejde med Epinion. Her kan man følge med i borgernes holdninger til kunst og kultur over tid.

Hovedresultater

Borgerne vurderer, at de deltager i professionelle kulturoplevelser sjældnere i dag sammenlignet med før coronapandemien*

 • På tværs af oplevelsesstørrelser angiver i gennemsnit 16 % af borgerne, at de bruger professionel kunst og kultur mindre i dag end før coronapandemien. 8 % angiver, at de gør det mere.
 • De adspurgte borgere vurderer, at de forbruger især store kulturoplevelser mindre i dag end før coronapandemien. For kulturoplevelser med 5000+ deltagere angiver 17 % at de bruger dem mindre i dag end før coronapandemien, mens 5 % bruger dem mere. For oplevelser med 1000-5000 deltagere angiver 18 % mindre forbrug, 6 % merforbrug.
 • Borgerne forbruger også kulturoplevelser med færre deltagere mindre i dag end før coronapandemien. Dog erforskellen mellem lavere og højere forbrug mindre markant end for større oplevelser: For kulturoplevelser med 100-1000 deltagere angiver 16 % at de bruger dem mindre i dag, mens 11 % bruger dem mere. For oplevelser med under 100 deltagere angiver 14 % mindre forbrug, 9 % merforbrug.

Kulturbrugere vurderer, at deres besøgs- og købsvaner har ændret sig siden før coronapandemien

 • 18 % af kulturbrugerne angiver, at de køber mad eller drikke i oplevelsesstedets bar eller café sjældnere i dag end før coronapandemien. 10 % gør det mere.
 • 16 % af kulturbrugerne angiver, at de sjældnere opsøger kulturoplevelser med indhold, som de ikke kender til i forvejen. 8 % gør det mere.
 • 12 % af kulturbrugerne angiver, at de sjældnere bestiller billet minimum én måned i forvejen. 10 % gør det mere.

Økonomi, skift i interesse og nye prioriteter under coronapandemien angives som hovedårsager til nedgangen i besøgs- og købsvaner

 • 56 % af dem, der angiver at dyrke mindst en af de adspurgte besøgs- og købsvaner sjældnere i dag**, angiver at de har mindre råd pga. inflation og stigende omkostninger som en årsag. 26 % angiver, at de har mindre råd pga. private omstændigheder.
 • 34 % angiver som en årsag, at de prioriterer andre interesser mere nu.
 • 26 % angiver som en årsag, at de har fået nye prioriteter under coronapandemien.

Økonomiske faktorer fylder stadigvæk mest – og de fleste forventer at gå i biografen

 • Også blandt de aktuelle samfundsudviklinger påvirker økonomiske faktorer borgernes lyst til at opleve professionel kunst og kultur mest (ligesom i de forrige målinger). Stigende udgifter for forbrugs- og konsumvarer anses stadig som den faktor, der påvirker borgerne mest i en negativ retning (47 % har fået mindre eller meget mindre lyst) efterfulgt af stigende udgifter til energi og gas (42 %).
 • Som resultaterne også viste i de forrige målinger, er biografbesøg den kulturelle oplevelse, som flest af de adspurgte borgere forventer at benytte sig af i de kommende to måneder (49 %, faldet fra 56 % i sidste måling). Det bliver efterfulgt af museumsbesøg (37 %, steget fra 32 %), koncerter (36 %, steget fra 31 %), festivaler (23 %, steget markant fra 7 %), scenekunst (23 %) og biblioteksbesøg (22 %). 14 % forventer ikke at opleve et af de adspurgte kulturtilbud.

*OBS: De adspurgte borgere blev bedt om at sammenligne deres forbrug i dag med deres forbrug inden marts 2020. Der er således tale om borgernes vurdering af deres adfærd pba. deres perception af nuværende oplevelser og deres hukommelse af oplevelser fra mere end tre år siden, men ikke om objektivt målt adfærd. Denne perception kan naturligvis afvige fra faktisk adfærd.

**Dvs. dem, der angiver at de sjældnere (1) køber mad/drikke i oplevelsesstedets bar/café eller (2) booker minimum en måned i forvejen eller (3) opsøger kulturoplevelser med indhold, som de ikke kender til i forvejen.

Kulturbarometeret er gennemført af Applaus i samarbejde med Epinion og Dansk Kulturliv.