Hvordan vil du beskrive dit kulturforbrug og dine kulturvaner?* 
 
Helt personligt ser jeg mig faktisk mere som kulturskaber frem for kulturforbruger, da der er en forskel. Jeg har en tæt relation til Odense Teater, hvor jeg har et hyggeligt bijob som rundviser. Men det er også her, jeg primært oplever mig selv som kulturforbruger. 
 
Hvilke kulturformer appellerer mest til dig, og hvorfor? 
 
Jeg er teaterbarn og er vokset op med teater og musicals. Særligt nye danske musicals optager mig, et område der også mangler opmærksomhed. Dansk musical har brug for mere kærlighed, hvis den også skal kunne bevæge sig i andre retninger end den kommercielle. Derudover har jeg medvirket både ved Frøbjerg Festspil og Nyborg Voldspil, og af den grund føles dette felt helt naturligt for mig. 
 
Hvilke barrierer oplever du i forhold til at deltage mere i kulturoplevelser? 
 
Isoleret set ift. mig selv er det ofte et spørgsmål om økonomi, tid og overskud. Da “K7” var aktuel, undrede det mig, hvorfor det var lige omkring studiestart. Jeg var allerede totalt overstimuleret og havde ikke overskuddet. Desuden handler det også om at frigøre midler rigtigt; hvorfor give midler til at unge skal komme mere til klassisk opera? Nogle kunstformer har måske bare en kernemålgruppe et andet sted; de unge, der ønsker at se en opera, skal nok finde vej. Men nogle af midlerne kunne jo gå direkte til de unge selv, og hvis de er mere til elektronisk musik, så er det vel også godt nok? 
 
Hvem motiverer du til at opleve kultur? 
 
Jeg motiverer ved at tage mine mindre kulturelskende venner i hånden og kærligt tvinge dem med ind og se en forestilling – og de plejer faktisk at kunne lide det. Det sjove er, det de husker fra teater, er en tvunget oplevelse i forbindelse med deres skoletid, ikke altid lige vellykket. Men en jævnaldrende ambassadør, der tager en anden i hånden, er virkelig et effektivt virkemiddel.

Simon Skyttes 3 bedste råd til kulturinstitutioner, som gerne vil lave relevante kulturtilbud til unge

1. Lav feltarbejde og få en ung ambassadør med helt ind i maskinrummet – med i jeres bestyrelse. Ikke bare et krydsningspunkt på rammeaftalen.   

2. Giv jeres kulturinstitutioner fri, så de unge kan skabe deres eget fællesskab, og vær opmærksom på, at selvom jeres dør måske er åben, kan den virke lukket udadtil. 

3. Vær opmærksom på, hvordan I præsenterer jeres tilbud, og sørg for at gøre dem relevante og tilgængelige for unge, der måske ikke traditionelt ville opsøge dem.