Undersøgelsen i 2024 har med 34.771 respondenter fået rekordhøj deltagelse og har givet 61 deltagende kulturinstitutioner værdifuld indsigt i deres publikums besøgsvaner. Undersøgelsen er udviklet pba. et ønske om handlingsorienteret data vedrørende publikummet på de danske kulturinstitutioner.

Hver deltagende institution modtager deres egen fortrolige rapport, som giver dem mulighed for at få et dybere indblik i deres kernepublikum og anvende denne viden som værktøj til målrettet at forbedre deres tilbud.

Et større udsnit af de danske kulturbrugere

Overordnet er antallet af besvarelser i undersøgelsen steget markant med 248 % på to år. I 2022 var der 9.981 besvarelser, hvilket voksede til 16.816 i 2023 og 34.771 i 2024. Dette repræsenterer en stigning på 248 % fra 2022 til 2024, hvilket afspejler at undersøgelsen når ud til en voksende andel af de danske kulturbrugere.

Stigende ekspertise i dataindsamling blandt gengangere

Det gennemsnitlige antal respondenter per institution er vokset fra 302 i 2022 til 570 i 2024 – en stigning på 85 % på to år. Særligt bemærkelsesværdigt er stigningen blandt gengangerne – institutioner, der har deltaget i undersøgelsen i 2022 og/eller 2023 og igen i 2024. Disse institutioner har set en imponerende stigning på 156 % i det gennemsnitlige antal respondenter per deltagende institution fra 251 i 2022 til hele 642 i 2024 – dvs. mere end en fordobling på to år.

Ud af de 39 institutioner, som er gengangere i undersøgelsen, har 25 af disse deltaget i minimum et af Applaus’ læringsforløb om god datapraksis. Det stigende antal besvarelser blandt gengangere peger på en stigende ekspertise i dataindsamling og en øget prioritering af indsamling af publikumsdata blandt kulturinstitutioner, der deltager i publikumsundersøgelsen regelmæssigt. Viden fra publikumsundersøgelsen hjælper også de deltagende institutioner med bedre at forstå og engagere deres publikum.

Applaus takker alle deltagende institutioner for deres indsats i at indsamle data og for at bidrage til denne omfattende undersøgelse.