Kulturbarometeret består af en række målinger, der undersøger borgernes kulturforbrug og holdninger til kultur, med særligt fokus på professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter. Den første måling i 2024 vil dykke ned i sammenhængen mellem kultur, sundhed og mentalt velvære.

Hovedresultater

Enig om kulturens positive bidrag til psykiske velvære 

 • 66 %, af borgerne er enige i, at professionelle kulturoplevelser bidrager positivt til deres psykiske velvære.
  Højforbrugere er markant mere enige end lavforbrugere og ikke-kulturforbrugere (78 % vs. 68 % vs. 28 %).
 • 63 % er enige i, at kulturoplevelser bidrager til ny viden og perspektiver. Også her er højforbrugere markant mere enige end lavforbrugere og ikke-kulturforbrugere (73 % vs. 65 % vs. 26 %).
 • 48 % er enige i, at kulturoplevelser skaber en følelse af fællesskab. 34 % er hverken enige eller uenige.

Yngre borgere er generelt mere skeptiske overfor kulturoplevelser end de ældre 

 • 11 % af de unge (15-34 år) føler sig signifikant oftere ekskluderet eller fremmedgjort af kulturoplevelser end andre aldersgrupper. Det er næsten dobbelt så mange som blandt alle borgere (6 %).
 • De unge er signifikant sjældnere enige i, at kulturoplevelser bidrager positivt til deres psykiske velvære
  (55 % vs. 66 % blandt alle borgere).
 • Signifikant flere unge (20 %) end andre borgere (13 %) er enige i, at deltagelsen i professionelle kulturoplevelser er overvældende og stressende for dem.

Flere end to ud af tre synes, at kultur fremmer sociale sammenhænge i lokalområdet 

 • 71 % angiver, at de er enige i, at kulturelle aktiviteter i et lokalområde kan styrke sociale sammenhænge.
  Dog er signifikant færre (61 %) af de 15-34-årige enige i dette udsagn.
 • 57 % er enige i, at sårbare borgere ramt af langvarig sygdom, eller som står udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, burde have nemmere adgang til kultur.
 • 44 % er enige i, at kulturoplevelser bør være mere inkluderende overfor blandt andet psykisk og fysisk sårbare borgere. 32 % er hverken enige eller uenige.

Kulturbarometeret er gennemført af Applaus i samarbejde med Norstat. Tak til Dansk Kulturliv.