Om undersøgelsen

Ny brancheundersøgelse fra Applaus viser, at 73% af de danske teatre arbejder med publikumsudvikling, men arbejdet er langt fra slut.

Sådan lyder hovedkonklusionen i Applaus’ seneste undersøgelse Publikumsudvikling i Dansk Scenekunst 2021, der har gjort status over den danske scenekunstbranches arbejde med publikumsudvikling.

Rapporten er en opfølgning på undersøgelsen Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019 og viser teatrenes udvikling i løbet af Applaus’ projektperiode.

Undersøgelsen bygger på teatre og teaterforeningernes fremstillinger af deres egen praksis og består af et webspørgeskema og ti interviews med teaterledere og andre repræsentanter fra den danske scenekunstbranche.

Hovedkonklusioner

• 73 % af de danske teatre og teaterforeninger arbejder med publikumsudvikling. For institutionsteatrene er andelen af teatre, der arbejder publikumsudviklende, 94 %.

• Hovedårsagerne til ikke at arbejde med publikumsudvikling er manglende økonomiske ressourcer og manglende viden.

• For størstedelen af de danske teatre og teaterforeninger har COVID-19-pandemien haft store konsekvenser for publikumsarbejdet. For en lille andel har pandemien dog haft en positiv effekt.

• 32 % af de danske teatre og teaterforeninger har en nedskrevet publikumsudviklingsstrategi. Blandt institutionsteatrene ses en stigning sammenlignet med 2019.

• Publikumsudvikling praktiseres og prioriteres meget forskelligt blandt de danske teatre og teaterforeninger, og de danske publikumsudviklingsaktiviteter spænder over en bred vifte af aktiviteter fra markedsføring og læring til kunstnerisk udvikling.

• 58 % af de danske teatre og teaterforeninger arbejder med segmentering af deres publikum. Fortrinsvis aldersbaseret segmentering.

• 71 % af de danske teatre og teaterforeninger har adgang til billetdata. Blandt disse bruger 74 % billetdata.

Mere viden og flere værktøjer

Undersøgelsen viser, at hovedårsagen til ikke at arbejde med publikumsudvikling, er manglende viden og ressourcer.

”I undersøgelsen fra 2019 kunne vi se en begrebslede overfor publikumsudviklingsbegrebet. Den begrebslede kan vi ikke spore i dag. Vi kan derimod se en stigning i antallet af teatre og teaterforeninger med en nedskrevet publikumsudviklingsstrategi,” fortæller projektleder Lene Struck-Madsen.

Generelt efterspørges mere viden og redskaber til at arbejde publikumsfokuseret. Andelen af scenekunstaktører der mangler viden for at arbejde med publikumsudvikling, er steget fra 46 % i 2019 til 65 % i 2020. Dette mener projektleder Lene Struck-Madsen, er et udtryk for, at indsatserne omkring publikumsudvikling har virket.

”Efterspøgslen på mere viden, er markant og bør tages ad notem. Vi ser en scenekunstbranche, der har taget en række vigtige skridt i retningen mod at arbejde strategisk med publikumsudvikling, og som ønsker at komme videre, men mangler viden og redskaber,” udtaler Lene Struck-Madsen, hvilket bakkes op af Louise Ejgod Hansen, forskningsleder Center for Kulturevaluering:

“Hvis det for alvor skal være værdifuldt for scenekunsten, så skal arbejdet fortsætte. Igen er det med sammenligning til den nationale museumsundersøgelse og de data, vi har på museumsområdet. Vi har kunnet bruge Applaus’ fokus på publikumsudvikling – det, at de har kommunikeret aktivt med branchen, sat fokus på det og givet branchen en idé om, at data, viden og analyser faktisk kan have en værdi. Men hvis den viden, der produceres for alvor skal være værdifuld, skal den genereres over flere år.”

COVID-19 kom på tværs

COVID-19 har haft store konsekvenser for publikumsarbejdet på de danske teatre og i teaterforeninger. Nedlukningen har i foråret og igen i december sat en stopper for gennemførelse af seminarer, publikumsmøder, undersøgelser, forestillinger, aktiviteter og andre projekter.

”Vi har måttet aflyse og nedsætte antallet af events og publikumsudviklende aktiviteter med fysisk fremmøde,” udtaler et teater til undersøgelsen. For en lille andel har pandemien dog også haft en positiv effekt: ”Vi har længe været interesseret i at skabe en onlineplatform for vores kunstneriske arbejde og research, hvilket COVID-19 sætter et naturligt momentum for at starte med,” udtaler et projektstøttet teater i undersøgelsen.