Resultaterne fra rapporten “Online scenekunst og nye publikumsmøder” viser, at den digitale platform har betydning for publikums oplevelse og at livelementet betragtes som definerende for teatret – også selvom det er online.

Rapportens resultater

I perioden marts-august 2020 har de danske institutionsteatre produceret og præsenteret 93 online scenekunstforestillinger. Det viser resultaterne fra projektet “Online scenekunst og nye publikumsmøder“, der er iværksat og gennemført af scenekunstmediet ISCENE.dk, Susana Tosca ved Roskilde Universitet og Applaus. Pro­jektet er støttet af Augustinus Fonden.

Resultater fra kortlægning

  • 81 % af de online forestillinger var optagelser af forestillinger, som var tilgængeliggjort online.
  • 19 % af de online forestillinger var specifikt produceret til digitale eller online medier.
  • 10 % af de online forestillinger blev livestreamet.
  • 90 % kunne streames.

Positive publikumsoplevelser

Publikum udtrykker overraskelse over deres scenekunstoplevelser, som de i hovedtræk havde lave forventninger til. Publikums forforståelser af, hvad et teater og hvad en teateroplevelse kan være, er af afgørende betydning for deres forventninger og oplevelse.

Ligeledes trækker publikum på egne digitale medieerfaringer og viden og bruger disse aktivt i afkodningen og fortolkningen af de online oplevelser.
Publikumsoplevelserne af de tre online scenekunstforestillinger er overvejende positive.

De kvaliteter, som publikum fremhæver ved online scenekunst, er:
• Tilgængelighed
• Mindre planlægning
• Det kan opleves alene

Dette bliver på samme tid udpeget som markører, der devaluerer oplevelsen – fordi de gjorde den mere hverdagsagtig og mindre som en begivenhed.

“Det muliges kunst”

For Teater NordkraftTeater V og Teater Republique/Østerbro Teater betød covid-19 nedlukningen i foråret 2020, at det blev en tvingende nødvendighed at reagere på situationen og tilbyde publikum et kunstnerisk modsvar.

Alle digitale produktioner blev pga. tidspresset et spørgsmål om ”det muliges kunst”. Selvom de digitale scenekunstinitiativer af teaterlederne beskrives som værende en succes, er det også usikkert, om teatrene skal fortsætte ud af det digitale spor. Alle tre teaterledere efterspørger dog mere viden, der kan kvalificere fremtidig udvikling

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsesresultaterne præsenterer vi her seks anbefalinger til teatre, der ønsker at påbegynde eller videreudvikle deres arbejde med online scenekunstforestillinger.

Publikumsdata
Indsaml data om jeres publikum. Brug de forskellige digitale platforme, der logger brugernes adfærd. Webstatistik vil kunne give dig svar på antal visninger, tidsbrug, delinger, mv., og gøre dig klogere på, hvordan dit publikum agerer og forbruger din forestilling.

Digitale medier og genrer
Dit publikums viden og erfaring om digitale medier og genrer har afgørende betydning for den måde, de oplever din online forestilling på. De bruger deres viden og erfaring som referenceramme for din online scenekunstforestilling.

Vælg platform med omhu
Mediernes handlemuligheder opstår i forholdet mellem den valgte platform til onlineforestillingen og publikum. Hvordan en online forestilling afkodes og fortolkes, ændrer sig alt efter platform og de personer, der ser den. Én platform kan således være meningsfyldt for en målgruppe, mens en anden platform kan være meningsfuld for en anden målgruppe. Platformen har betydning for, om publikum vælger computer, tablet eller telefon til at se din online forestilling på.

Opmærksomheden flyver
Forvent, at publikumsopmærksomheden er langt flygtigere på en skærm. Dette stiller krav til længde, klip, lyd, lys og andre virkemidler.

Live er key
Vær opmærksom på, at publikum betragter liveelementet som definerende for teatret, også selvom det er online.

Publikum er overbærende overfor eksperimenter – lige nu
Publikum har en overbærende attitude over for kunstneriske eksperimenter pga. covid-19situationen, men dette vil ændre sig, og de vil hurtigt forvente mere af højere kvalitet.