Om målingen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. Dette er 4. måling i 2021.

Hovedresultater

Ophævelse af restriktioner

32 % af borgerne svarer, at deres lyst til at opleve professionel kultur og sport er blevet påvirket positivt af, at de COVID-19-relaterede restriktioner i kulturlivet er ophævet. 

10 % svarer, at det påvirker deres lyst negativt.
45 % svarer, at det ikke påvirker deres lyst.
9 % svarer ”ved ikke” og 4 % svarer, at de aldrig opsøger professionelle kultur- og sportsoplevelser.

Kulturens betydning under COVID-19

15 % af borgerne svarer, at kultur har fået større betydning under COVID-19.
73 % svarer, at kulturen har uændret betydning.
8 % svarer, at kulturen har fået mindre betydning.
4 % svarer ”ved ikke”.

Kulturen har fået større betydning for unge

Det er især de yngre borgere, der oplever, at kultur har fået større betydning. 29 % af de 16-34-årige svarer, at kultur har fået større betydning for dem under COVID-19.

Borgernes forventninger til at være publikum

Borgernes forventninger til deres kulturforbrug er let stigende sammenlignet med forrige måling. Det samme gælder forventningen til at deltage i både udendørs og indendørs sportsarrangementer.

46 % af borgerne svarer, at de forventer at skulle i biografen.
35 % svarer, at de forventer at skulle på museum.
30 % svarer, at de forventer at skulle på biblioteket.
28 % forventer at skulle til koncert.
20 % forventer at se scenekunst.
11 % svarer, at de forventer at skulle på festival.
19 % svarer ”ingen”, og 6 % svarer ”ved ikke”.

Parametre for at borgerne vil opsøge flere kulturoplevelser

De vigtigste parametre for at få flere borgere til at opsøge flere professionelle kulturoplevelser er, ”at kvalitet og pris stemmer bedre overens” (34 %). Herefter er det, ”at der er mulighed for kulturoplevelser tæt på, hvor jeg bor” (32 %), og ”at jeg har nogen at tage af sted sammen med” (28 %).

Kulturen har underholdt, givet sociale oplevelser og været et frirum

De udsagn, der bedst beskriver, hvad borgerne fik ud af at være publikum til eller bruger af professionelle kulturoplevelser den seneste måned, er ”jeg blev underholdt” (40 %), ”jeg fik en social oplevelse” (29 %) og ”jeg fik et frirum til at slappe af” (23 %).

Borgernes lyst til kultur- og sportsoplevelser

Andelen af danskere, der svarer, at de har fået mere lyst (mere lyst eller meget mere lyst) til at opleve professionel kultur og sport på trods coronapandemien (20 %), er let stigende sammenlignet med forrige måling (18 %). Færre borgere (8 %) svarer, at de ikke opsøger kultur- og sportsoplevelser.

Børnefamilier

Det er i højere grad familier med hjemmeboende børn, der har fået mere lyst til at opleve professionel kultur og sport som følge af COVID-19. 32 % enlige med hjemmeboende børn og 25 % par med hjemmeboende børn angiver, at de har fået mere lyst (mere lyst eller meget mere lyst) til at opleve professionel kultur og sport i Danmark som følge af COVID-19-situationen.

Børnefamilier

Det er i højere grad familier med hjemmeboende børn, der har fået mere lyst til at opleve professionel kultur og sport som følge af COVID-19. 32 % enlige med hjemmeboende børn og 25 % par med hjemmeboende børn angiver, at de har fået mere lyst (mere lyst eller meget mere lyst) til at opleve professionel kultur og sport i Danmark som følge af COVID-19-situationen.

Danskernes forventede forbrug

Andelen af danskere, der forventer at bruge penge på kultur- og sportsoplevelser, er steget.

10 % svarer, at de forventer at bruge flere penge, end de plejer, på professionelle kultur- og sportsoplevelser.
53 % af borgerne forventer, at de vil bruge det samme.
16 % forventer at bruge færre penge.
15 % af borgerne svarer, at de ikke forventer at bruge penge på kultur- og sportsoplevelser, og 6 % svarer ”ved ikke”.

Andelen af borgere, der ikke forventer at bruge penge på kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder, er blevet mindre (15 %). Sammenlignet med forrige måling er der sket et fald på 10 procentpoint.

Flere borgere har oplevet professionel kultur og sport

Andelen af borgere, der har oplevet professionel kultur den sidste måned, er fortsat stigende.

26 % af borgerne svarer, at de har været på museum.
24 % svarer, at de har været i biografen den sidste måned.
24 % svarer, at de har været på biblioteket.
12 % svarer, at de har været til koncert.
9 % svarer, at de har set scenekunst.
4 % svarer, at de har været til festival.
40 % svarer ”ingen”, og 2 % svarer ”ved ikke”.

Sammenlignet med forrige måling er der en lille stigning i antallet af borgere, der har været publikum til en professionel sportsbegivenhed.

Borgernes tryghed

Borgernes tryghed er ved både inden- og udendørsoplevelser steget siden forrige måling.