Om målingen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. Dette er 3. måling i 2021.

Hovedresultater

Borgernes lyst til kultur- og sportsoplevelser

Flere yngre end ældre borgere har mere lyst til at opleve professionel kultur- og sport i Danmark som følge af COVID-19-situationen. Andelen af borgere fordelt på alderskategorier, der har fået mere lyst (meget mere og mere lyst) til at opleve professionel kultur og sport, er:
40 % af de 16-34-årige
19 % af de 35-54-årige
19 % af de 55 -64-årige
18 % af borgerne på 65 år og derover.

Borgernes forventninger til at være publikum

Borgernes forventninger til deres kulturforbrug er fortsat stigende, særligt på koncertområdet, hvor 27 % svarer, at de forventer at skulle til koncert den kommende måned. Det er en stigning på syv procentpoint sammenlignet med 2. måling.

Borgernes faktiske professionelle kultur- og sportsoplevelser

Flere borgere har oplevet kultur og sport den sidste måned i sammenligning med 2. måling.
De oplevelser, som flest borgere har opsøgt, har været i biograferne (20 %), på bibliotekerne (19 %) og museerne (11 %). Derefter kommer koncertoplevelser (10 %) og scenekunstoplevelser (7 %) og færrest har været på festival (3 %).
54 % af borgerne har svaret, at de ikke har været publikum til eller brugere af kulturoplevelser den sidste måned. I forrige måling var andelen 62 %.

For sportsbegivenheder er andelen af borgere, der har været til en udendørs sportsbegivenhed, 9 %, og 6 % har været til et indendørs arrangement. Andelen af borgere, der ikke har været publikum til en professionel sportsbegivenhed, er 85 %, mens den i 2. måling var 89 %.

Adgang til billetter

26 % af borgerne oplever, at de ikke kan få billetter til professionelle kultur- og sportsoplevelser som følge af COVID-19-restriktionerne.
3 % af borgerne oplever det i meget høj grad
6 % oplever det i høj grad
9 % oplever det i nogen grad
8 % oplever det i mindre grad, og 12 % svarer, at de slet ikke har oplevet det.
59 % af borgerne har ikke prøvet at få billetter til kultur- eller sportsoplevelser, og 3 % svarer ”ved ikke”.

Flere mænd end kvinder oplever ikke at kunne få billetter til professionelle kultur- og sportsoplevelser som følge af COVID-19-restriktionerne.

Borgernes tryghed

Borgernes oplevelse af tryghed er stigende. Flere borgere er trygge ved både indendørs- og udendørsoplevelser i sammenligning med 2. måling. Stigningen er særligt markant for oplevelser både indendørs og udendørs, hvor publikum er stående eller i bevægelse.

76 % af borgerne er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned
78% af borgerne er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig alene eller i mindre grupper
51 % er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe
78 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned
55 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum er stående eller i bevægelse.

Borgere bosiddende i Nordjylland er generelt mindre trygge ved at være publikum til eller brugere af kultur- og sportsoplevelser både inden- og udendørs i sammenligning med borgere bosiddende i de øvrige regioner.

Borgernes sommerferieplaner

Tilslutningen til de smitteforebyggende COVID-19-tiltag, som borgerne peger på for at føle sig trygge ved deltagelse i professionelle kultur- og sportsoplevelser, er let dalende. Som ved de to forrige målinger er coronapas, håndsprit og afstand de tiltag med størst tilslutning. 67 % af borgerne peger på coronapasset som et smitteforbyggende tiltag, der er tryghedsskabende. Dernæst kommer håndsprit (57 %) og afstand på cirka en meter mellem publikum (43 %).