Om målingen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. Dette er 2. måling i 2021.

Hovedresultater

Borgernes forventninger til at være publikum eller brugere

Der er en lille stigning i andelen af borgerne, der forventer at være publikum til eller bruger af kulturoplevelser
eller professionelle sportsbegivenheder den kommende måned, sammenlignet med målingen fra 3. maj.
Andelen af borgere, der forventer at være publikum til eller bruger af kulturoplevelser: biograf (44 %), museum (35 %), bibliotek (31 %), koncerter (20 %) og scenekunst (18 %).
Andelen af borgere, der forventer at være publikum til sportsbegivenheder:
udendørs, fx fodbold, løb eller cykling (18 %), og indendørs, fx håndbold og badminton (9 %).
23 % af borgerne forventer ikke at være publikum til eller bruger af kulturoplevelser den kommende måned.
70 % af borgerne forventer ikke at være publikum til en sportsbegivenhed den kommende måned.

Borgernes faktiske professionelle kultur- og sportsoplevelser

Borgernes forventninger til deres kulturforbrug er fortsat stigende, særligt på koncertområdet, hvor 27 % svarer, at de forventer at skulle til koncert den kommende måned. Det er en stigning på syv procentpoint sammenlignet med 2. måling.

Borgernes faktiske professionelle kultur- og sportsoplevelser

I den forløbne måned har borgerne været publikum til eller brugere af både professionelle kultur- og
sportsoplevelser. Bibliotek (16 %), biograf (14 %), museum (10 %), koncerter (6 %) og scenekunst (6 %).
Andelen af borgere, der har været publikum til sportsbegivenheder:
Udendørs, fx fodbold, løb eller cykling (8 %) og indendørs, fx håndbold og badminton (3 %).
62 % af borgerne har ikke været publikum til eller brugere af kulturoplevelser den sidste måned.
89 % af borgerne har ikke været publikum til en sportsbegivenhed den sidste måned.

Borgernes tryghed

Syv ud af ti borgere er trygge ved både indendørs og udendørs oplevelser, hvor de som publikum er siddende
eller kan bevæge sig alene eller i mindre grupper.
Oplevelser, hvor publikum er samlet i større grupper og er i bevægelse, er færre borgere trygge ved.
71 % af borgerne er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned.
73 % er trygge ved besøg på kultursteder, hvor publikum står eller bevæger sig alene eller i mindre grupper.
41 % er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe.
73 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikum sidder ned.
43 % er trygge ved udendørs oplevelser, hvor publikummer er stående eller i bevægelse.

Smitteforebyggende tiltag

Det smitteforebyggende tiltag, som flest borgere peger på for at føle sig trygge ved deltagelse, i professionelle
kultur- og sportsoplevelser, er coronapasset. Dette er en stigning i forhold til første måling.
72 % af borgerne peger på coronapasset som et smitteforbyggende tiltag, der er tryghedsskabende.
Dernæst kommer håndsprit (60 %), mundbind (56 %) og afstand på cirka en meter mellem publikum (48 %).
Færre borgere har peget på afstandskravet på cirka en meter som værende vigtigt i denne måling i sammenligning
med første måling.

Borgernes oplevelse af COVID-19-testkrav

42 % af borgerne svarer, at testkravet ingen indflydelse har på, hvor mange kulturoplevelser og sportsbegivenheder
de deltager i.
27 % svarer, at testkravet gør, at de deltager i færre kulturoplevelser og sportsbegivenheder,
end de ellers ville i den nuværende situation.
17 % svarer, at testkravet gør, at de deltager i flere kulturoplevelser og sportsbegivenheder,
end de ellers ville i den nuværende situation.
14 % svarer ”ved ikke”.

Borgernes barrierer for at lade sig teste for COVID-19

Blandt de borgere, der har tilkendegivet, at de opsøger færre oplevelser som følge af kravet om negative
COVID-19-tests, svarer flest planlægning (55 %), ventetid (41 %) og ubehag (25 %) som årsager