Om målingen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. Dette er 1. måling i 2021.

Hovedresultater

Borgernes lyst til at opleve kultur og sport

26 % af borgerne har fået mere lyst til at opleve kultur og sport i Danmark.
For 45 % af borgerne har coronapandemien ikke påvirket deres lyst til at opleve kultur og sport i Danmark, mens 18 % af fået mindre lyst.
10% af borgerne svarer, at de ikke opsøger professionelle kultur- og sportsoplevelser.

Borgerne savner at opleve kultur og sport

37 % af borgerne har i høj grad og meget høj grad savnet at opleve kultur og sport i Danmark under coronapandemien.
47 % har i nogen eller mindre grad savnet at opleve kultur og sport.
15 % svarer, at de slet ikke har savnet professionelle kultur- og sportsoplevelser.

Borgernes forventninger til at opleve kultur- og sport

En stor andel af borgerne forventer at deltage i kulturoplevelser den kommende måned: biograf (38 %), museum (32 %), bibliotek (31 %), koncerter (19 %) og scenekunst (16 %). 28 % af borgerne svarer, at de ikke forventer at deltage i kulturoplevelser i den kommende måned.
16 % af borgerne forventer at overvære udendørs sportsarrangementer (fx fodbold, løb eller cykling) den kommende måned.
7 % forventer at overvære indendørs sportsarrangementer (fx håndbold eller badminton) den kommende måned.
72 % af borgerne forventer ikke at overvære sportsarrangementer.

Borgernes forventninger til at bruge penge på professionelle kultur- og sportsoplevelser

9 % forventer at bruge flere penge end de plejer på professionelle kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder sammenlignet med et typisk år uden COVID-19.
44 % af borgerne forventer, at de vil bruge det samme.
19 % forventer at bruge færre penge.
20 % af borgerne forventer slet ikke at skulle bruge penge på kultur- og sportsoplevelser.

Smitteforebyggende tiltag

Der er generel opbakning fra borgerne til smitteforebyggende tiltag. De fire tiltag, som flest borgerne peger på for at føle sig trygge ved deltagelse i professionelle kultur- og sportsoplevelser, er coronapas (60 %), håndsprit (58 %), ca. 1 meters afstand mellem publikum (56 %) og mundbind (52 %).
De tiltag, som færrest peger på, er kontrolleret køregulering fx ved toiletter og garderobe (43 %), opdelte sektioner med maks. 500 siddende publikummer (30 %) og sundhedsplan udarbejdet af arrangøren (23 %).
11 % af borgerne svarer, at ingen af tiltagene er vigtige for dem.