Med et bredt udvalg af debatter og aktiviteter på Kulturens Plads vil Dansk Kulturliv sammen med kulturens mange aktører vise, hvilken rolle og indflydelse et rigt kulturliv har for individet og samfundet. Applaus’ arrangementer sætter fokus på de barrierer, borgerne møder i forbindelse med at deltage i kulturlivet. Hvordan kan vi få flere flere engageret i kulturen, og hvordan kan dette kan måles? Vi har inviteret beslutningstagere, kulturpersoner og fremtidsforskere til at hjælpe os med at sætte perspektiver på, hvordan vi styrker de danske kulturinstitutioners arbejde og sætter publikum i fokus.

Kulturens samfundsværdi

Kulturens betydning har fået en central plads i regeringens planer for de kommende år. Blandt initiativerne er bl.a. kulturpasset, som skal engagere flere unge i kulturlivet. Hvordan sikrer vi det har den ønskede effekt? Og kan man måle værdien?

Til dette debatarrangement inviterer Applaus nogle af dansk kulturlivs mest betydningsfulde meningsdannere til at komme med deres bud på, hvordan vi skaber en sammenhængende indsats, der kan gøre en forskel for de danske kulturinstitutioner til gavn for borgerne. 

På scenen vil Lene Struck-Madsen styre slagets gang, og blandt publikum vil journalist Julie Lindegaard sikre, at posen bliver rystet, og publikum kommer til orde. 

Hvor: Kulturens Plads

Torsdag d. 15. juni kl. 17.00 – 18.00

Deltagere: 

  

Pisk eller popcorn?

Hvad skal der til for at skabe relevante kulturtilbud til borgerne i dag? Krisen kradser, og borgernes købsmønstre og kulturvaner ændrer sig i takt med, at priserne på el, gas og fødevarer stiger. Det skaber en øget konkurrence om borgernes tid og ikke mindst penge. 
Til dette arrangement ser vi nærmere på, hvilke barrierer der afholder borgerne fra at deltage i kulturlivet, og hvordan kulturinstitutionerne kan overvinde dem.
Applaus har sammensat et stærkt panel af erhvervsfolk, kulturpersoner og fremtidsforskere, der giver deres bud på, hvordan kulturlivet kan skabe relevante tilbud til deres publikum.  

Hvor: Kulturens Plads

Fredag d. 16. juni kl. 14.00 – 15.00

Deltagere på scenen: 

Programmet på Kulturens Plads

Kulturens Plads skydes i gang med en åbningsdebat i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut torsdag den 15. juni kl. 12. Til og med lørdag aften den 17. juni vil scenen på pladsen være omdrejningspunktet for oplæg og debatter med afsæt i kulturens verden og vilkår – men også for fællesspisninger, kreativitet og en masse kultur som ramme for fællesskab.

I løbet af dagene vil bl.a. Roskilde Festival, Danske Studerendes Fællesråd, Green Producers Club og Applaus sammen med Dansk Kulturlivs medlemsorganisationer – orkestre, festivaler, kulturhuse, museer, teatre og biblioteker – åbne kulturlivet for Folkemødets deltagere. Debatterne spænder bredt og sætter branchens problemstillinger under lup: Lige fra spørgsmål om repræsentation og trivsel til bæredygtighed, demokrati og meget andet.