– Hvorfor er det vigtigt at kende sit publikum?

Jeg tror ikke, der findes en kunstner, et teater, et spillested eller en koncertarrangør, som ikke er interesseret i nå og bevæge sit publikum. Kunst, kultur og publikum er på mange måder uløseligt forbundet, og de danske kulturinstitutioner arbejder dagligt benhårdt for at skabe relevante tilbud til borgerne.

Et redskab til det arbejde er at foretage publikumsundersøgelser – for når man som institution kender sit publikum og har indblik i, hvilke målgrupper der kommer i huset, så bliver det nemmere at kommunikere og skabe relevante tilbud.

– Hvad er det særlige ved Applaus’ publikumsundersøgelse?

En publikumsundersøgelse kan være med til at skabe indsigt i, hvilke målgrupper der kommer på kulturinstitutionen, og hvordan de orienterer sig. I den publikumsundersøgelse, som vi tilbyder at lave, har vi tilknyttet segmenteringsmodellen, Culture Segments, som inddeler publikum i kultursegmenter – det kan være et meget indsigtsfuldt redskab, som ikke bare inddeler publikum efter alder, indkomst og postnummer, men den går skridtet videre inddeler dem efter kulturelle præferencer – er det mennesker, der primært går efter de klassiske kulturoplevelser, er de mere eventyrlystne eller vil de bare gerne underholdes?

Culture Segments er en segmenteringsmodel der er skabt i England og som bruges af kulturinstitutioner over hele verden.

Læs mere om Culture Segments her.

Publikumsundersøgelsen giver værktøjer til de billetsælgende teatre, orkestre og spillesteder

– Hvordan kan man konkret bruge undersøgelsen som værktøj i ens publikumsudvikling?

Alt efter hvad strategien og målsætningen er på den enkelte kulturinstitution, så kan resultaterne fra publikumsundersøgelsen bruges som et værktøj eller en rettesnor for, om man lykkes.

Er der f.eks. en ambition om at nå en bestemt målgruppe, så kan publikumsundersøgelsen være med til at skabe indsigt i, om det lykkes.

– Hvorfor er der behov for denne type undersøgelse netop nu? 

Fra vores tidligere undersøgelser kan vi se, at denne type undersøgelser bliver efterspurgt af kulturinstitutioner på tværs af kultursektoren. At udarbejde en undersøgelse på egen hånd kan være ressourcekrævende og ender derfor ofte med at blive nedprioriteret. Det er ærligt, for det er vigtige indsigter, man kan få om sit publikum. Ved at udbyde en samlet undersøgelse håber vi på, at vi kan lette arbejdsbyrden for den enkelte kulturinstitution, og samtidig kan vi få et indblik i publikumssammensætningen på tværs af brancher og institutioner.

Applaus vil aflevere resultatrapporterne fra publikumsundersøgelsen i august – samtidig med at sæsonen starter efter sommerferien. Det er et godt tidspunkt at få indblik i publikumssammensætningen, inden hamsterhjulet begynder at dreje og hverdagen bliver for travlt til at stoppe op.

Publikumsundersøgelsen er et tilbud til billetsælgende institutionsteatre, orkestre og spillesteder. Undersøgelsen er iværksat af Applaus i samarbejde med DEOO og Dansk Teater.