Augustinus Fonden fokuserer i stigende grad på publikumsudvikling og vidensprojekter, som bidrager til varige forandringer. Fonden støtter blandt andet et treårigt projekt, der skal hjælpe ti klassiske orkestre og ensembler med publikumsarbejdet. Direktør Frank Rechendorff Møller beskriver baggrunden for fondens fokus.

Publikums afgørende betydning for kunsten blev bøjet i neon under coronapandemien, som skar kunsten og publikum fra hinanden. Som en af de største og mest toneangivende fonde for kunst og kultur har Augustinus Fonden længe haft særligt fokus på publikumsorienterede projekter med støtte til blandt andet det treårige publikumsudviklingsprojekt Tutti – musikken tættere på publikum, som er iværksat af Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioners (DEOO). Fondens direktør Frank Rechendorff Møller fortæller om baggrunden for fondens fokus:

“Det er centralt for fonden, at kunsten og kulturen har rum til at udvikle sig på egne præmisser. Men det er ikke altid nok at have et højt kunstnerisk niveau i en tid med mange kulturtilbud og skarp konkurrence om publikum. DEOO’s initiativ foretager nogle virkelig relevante og professionelle overvejelser om, hvordan man kan møde publikum – gerne et nyt publikum. Det ligger helt parallelt med vores overvejelser om, hvordan vi kan støtte projekter, som har en samfundsmæssig relevans. Spørgsmålet er ikke kun, hvordan kunsten udvikler sig, men også hvordan den bliver relevant for det samfund, som omgiver kunsten”.

Styrke i samarbejde på tværs af brancher

Frank Rechendorff Møller fremhæver Tutti-projektets organisering som en særlig styrke:

“Her er repræsentanter for en hel sektor, der sætter en dagsorden og siger, at ’det her kan vi have gavn af i fællesskab, og vi kan opnå en erfaring, som vi kan omsætte i lige præcis vores institution’. Og det lykkes at få projektet til at kigge ud over musiksektorens egne grænser ved at bruge Applaus, som har ydet en kæmpe indsats på scenekunstområdet og har en masse erfaring i praktisk operationalisering, og ved at trække folk ind fra andre kulturområder, som står over for lignende udfordrinter. Advisory boardet er stærkt sammensat med repræsentanter for både Statens Museum for Kunst, konservatoriet, festivaler, rytmisk musik og kor. De kan bidrage til, hvordan denne her erfaring ser ud, når man som kulturinstitution på et andet område står over for den samme problemstilling”.

Frank Rechendorff Møller forventer et helt konkret udbytte af projektet: “Et af målene er, at der kommer bedre værktøjer til rådighed for de kunstneriske ledelser og institutionsledelser for de forskellige ensembler og orkestre, så de over tid kan bruge den indsigt og de greb med det videre arbejde med at få kunsten ud til flere. Tutti udvikler indsigt og redskaber til en langsigtet indsats for den klassiske musik”.