Publikumsundersøgelser kan bruges til at skabe indblik i, hvem publikum er på kulturinstitutioner og være et brugbart værktøj, når kulturinstitutioner ønsker indblik i deres kernebrugeres besøgsvaner. Hos Glyptoteket bruger de publikumsundersøgelsen fra Applaus som et supplement til andre dataaktiveringsinitiativer.

– Hvordan har I grebet det an at deltage i Applaus’ publikumsundersøgelse som førstegangsdeltagere?

Vi besluttede os for at deltage i Applaus undersøgelsen, da vi syntes, at spørgerammen var meget relevant og ville bidrage med en øget forståelse af vores gæster. Heldigvis var det nemt for os at integrere undersøgelsen i vores flow, og det var klart en fordel af tidsrammen var så afgrænset, så man hurtigt kunne høste resultater.

Vi offentliggjorte linket til undersøgelsen både på vores sociale medier og i vores nyhedsbrev – det var nemt og hurtigt for os. Som incitament udloddede vi et årskort på hver kanal.

Vi var meget positivt overrasket over det meget høje antal besvarelser – 3394 i en periode på kun 2 uger er meget mere, end vi turde håbe på, og faktisk mere end vi kan opnå på nogle andre brugerundersøgelser på et år. Vores antagelse er, at det høje besvarelsesprocent kan tilbageføres til, at vi havde bedt vores allerede loyale følgere om at svare på undersøgelsen.

-Og hvordan arbejder I med publikumsundersøgelser som værktøj? 

Vi arbejder med forskellige typer af brugerundersøgelser – fra personlige kvalitative interviews i vores udstillinger og efter vores arrangementer, over online undersøgelser (på iPad på museet og med link hjemmefra) om vores formidlings- og børnefamilietiltag, observationer og spørgeskemaer til forskellige phd projekter til udsendelse af survey links til vores nyhedsbrevmodtagere for at lære mere om vores følgere.

Og så er der selvfølgelig den nationale brugerundersøgelse. Alt efter hvem der er primus motor for en undersøgelse, bliver den evalueret og de vigtigste, mest relevant og iøjnefaldende/ overraskende resultater delt med de relevante afdelinger. Den Nationale Brugerundersøgelse bliver typisk gennemgået i ledelsesregi for at kigge på trends og definere nye indsatsområder, og så bliver eventuelle detaljeundersøgelser og indsatsplaner fordelt på de relevante afdelinger i huset.

Vi samler derudover også data fra hver 5. besøgende i vores billetsalg for at lære mere om, hvor mange internationale gæster vi har, og hvor i Danmark de danske gæster kommer fra. Det tager vi til efterretning, især når vi planlægger produktion af arrangementer og kommunikations- og markedsføringsmateriale, hvor vi skal fokusere på mere international tilgængelighed hen over sommeren.

Derudover hjælper det os med at måle, om markedsføringsindsatser f.eks. i de danske storbyer eller Skåne regionen har båret frugt.

Det er meget vigtigt for os at gøre plads til deling og diskussion af konkret data med jævnlige mellemrum, da vi ellers oplever, at intuition, erfaringer fra de ’gamle dage’ og anekdotisk betingede antagelser fylder for meget i alle vores beslutningstagning. Derfor er det sundt for alle vores afdelinger at få et reality check en gang imellem og rette op på, hvilken type gæst vi egentlig arbejder for.

-Hvad var jeres strategi for at indsamle besvarelser? 

Til Applaus-undersøgelsen satsede vi på vores følgere, da vi både var nysgerrige på deres vaner, men også antog, at de var mere involverede og derfor mere motiverede for at besvare undersøgelsen. Vi lavede en årskortkonkurrence som incitament og delte den i både nyhedsbrev, på facebook og LinkedIn.

-Hvad er jeres bedste råd til andre, som gerne vil lave publikumsundersøgelser?

Vores oplevelse er, at det kan være virkelig svært at fange gæsterne midt i oplevelsen og bede dem om at besvare en undersøgelse – især i et museum med så kompleks arkitektur som Glyptoteket. Derimod har vi haft god succes med at producere flotte postkort med motiver fra samlingen, som kan deles ud af personalet og/eller ligge i informationsområdet og caféen. Her har vi en kort beskrivelse af undersøgelsen (på dansk og engelsk) på bagsiden samt en QR-kode og kort vejledning til brug af koden.

Men vi får klart de bedste resultater, hvis vi henvender os til vores loyale brugere i vores kendte kommunikationskanaler. Jo færre kliks der er nødvendigt for at deltage i undersøgelsen, jo bedre – og der skal heller ikke være for mange spørgsmål. Derfor er det meget vigtigt for os at beslutte os for både den ønskede målgruppe samt en tydelig intention med undersøgelsen, inden vi vælger kanal og incitament.

Om Sonja Landuyt

Sonja Landuyt har en baggrund i bureaubranchen og har arbejdet på Glyptoteket i 5 år, først i et vikariat som markedsførings- og arrangementschef, nu som markedsføringsansvarlig. Hun har også forskellige projekter i forbindelse med brugerrejsen, såsom udvikling af museets årskort og indsamling og evaluering af brugerdata.