Hvordan får vi flere børn og familier til at gå til klassisk koncert? Dét spørgsmål har det sydsjællandske Ensemble Storstrøm stillet sig selv.  

Siden august 2022 har det storstrømske kammerorkester deltaget i Tutti-projektet – et projekt, der hjælper ensembler og orkestre i deres publikumsudvikling. Her er man blandt andet blevet klogere på målgruppernes behov, og dén viden har man forankret i hele organisationen – fra bestyrelsen til musikerne. Det fortæller ensemblechef Maj Kullberg. 

”Tutti-projektet har virkelig været en øjenåbner. Projektet har modnet os i den måde, vi arbejder med programudvikling og PR på. For eksempel vil publikum i dag engageres og ikke bare sidde og lytte, og derfor prøver vi nu at involvere vores publikum, når de møder ensemblet.” 

Børnefamilier som målgruppe 

Ensemble Storstrøm har i deres arbejde med publikumsudvikling haft særligt fokus på børnene. I den forbindelse har det været vigtigt at øge kendskabet til ensemblet i lokalsamfundet for at få fat i børnefamilierne.  

Konkret er man begyndt at målrette kommunikationen direkte mod børnefamilierne efter at have undersøgt dette segment specifikt. Det betyder, at ensemblet i dag formidler den praktiske information omkring koncerterne tydeligt og understreger, at børn er meget velkomne. 

”Vi ved nu, at det er enormt vigtigt, at vi skriver, hvor lang tid koncerten varer, at der kan købes boller i cafeen, og hvad der forventes af publikum – for eksempel om man må snakke under koncerten. Vi er blevet klogere på, hvad der betyder noget for børnefamilierne,” fortæller Maj Kullberg.  

Børn som medskabere af koncerterne 

En af de ting, som Ensemble Storstrøm har haft succes med efter deltagelsen i Tutti-projektet, er koncerter, hvor børn spiller sammen med ensemblet og er medskabere af koncerten. Det kan for eksempel være et lokalt børnekor, der synger julekoncert i første akt, mens anden akt er professionel opvisning fremført af ensemblet alene. På den måde får man fat i børnefamilier og bedsteforældre. Og den kombination har gjort, at der nu er fuldt hus til ensemblets andre koncerter, der er målrettet børnefamilierne.  

”Når vi laver koncerter med de lokale børn, så er der også opbakning til ensemblets andre aktiviteter,” forklarer Maj Kullberg.  

Målgruppeforståelse på tværs af organisationen 

I Ensemble Storstrøm har man arbejdet på at udvikle og forankre den nye viden om målgrupper på tværs af organisationen. Bestyrelsen har været involveret fra starten af projektet, og arbejdet er også sket i samarbejde med musikerne, der nu skal optræde med børnene, involvere publikum og formidle koncerternes indhold. Og det har ifølge Maj Kullberg været en gave, at musikerne har været med i Tutti-projektet fra starten, så der er en forståelse og en samskabelse om de nye tiltag. 

“Hvis det her projekt var udtænkt oppe i administrationen, så tror jeg ikke, vi havde fået alle musikerne til at bakke op om de nye tiltag,” siger Maj Kullberg.