Om målingen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. Dette er 7. måling i 2021.

Hovedresultater

Borgernes efterårsferieplaner

De tre vigtigste parametre, når borgerne lægger planer for efterårsferien, er naturoplevelser, mad og drikke samt kunst- og kulturoplevelser.

64 % af borgerne, der angiver, at de holder efterårsferie i Danmark, svarer, at naturoplevelser er vigtige.
55 % svarer mad og drikke.
38 % svarer kunst – og kulturoplevelser.%7. målingNaturoplevelser (fx nationalpark, skov​eller strand)Mad og drikke (fx restaurant- og​cafebesøg)Kunst- og kulturoplevelser (fx koncerte…Shopping Sportsoplevelser (fx at være publikum til​cykelløb eller fodbold- og tenniskampe)

Borgernes forventninger til at være publikum

Borgernes forventede forbrug af kulturoplevelser har med enkelte undtagelser været stigende siden 1. måling, der blev foretaget i slutningen af april. Andelen af borgere, der svarer, at de ingen oplevelser forventer at være publikum til (12 %), er faldet med 16 procentpoint siden 1. måling.

De største stigninger ses på biograf-, koncert- og scenekunstområdet.
Andelen af borgere, der forventer at skulle i biografen den kommende måned, er siden april steget med 19 procentpoint. På koncertområdet er stigningen 12 procentpoint og på scenekunstområdet er stigningen 10 procentpoint.

Borgernes forventede forbrug

71 % svarer, at de vil bruge ”mere end jeg plejer et typisk år uden COVID-19” eller ”det samme som jeg plejer …”. Sammenlignet med den første måling foretaget i slutningen af april er der sket en stigning på 18 procentpoint. Andelen af borgere, der svarer, at de ikke forventer at bruge penge på kultur- og sportsoplevelser de kommende tre måneder (13 %), er faldet 7 procentpoint siden 1. måling.

Borgerne oplever fortsat mere kultur

Andelen af borgere, der har oplevet professionel kultur den sidste måned, er fortsat stigende. Den mest markante stigning ses på biograf-, scenekunst- og koncertområdet. Andelen af borgere, der svarer, at de ingen professionelle kulturoplevelser har haft den seneste måned (28 %), er fortsat faldende. Der er sket et fald på 34 procentpoint siden 2. måling, der blev foretaget i slutningen af maj. Siden målingen i maj er andelen af borgere, der har oplevet professionel kultur, tæt på fordoblet på alle områder inden for kulturoplevelser.