Om målingen

En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. Dette er 6. måling i 2021.

Hovedresultater

Ophævelse af restriktioner

Selvom COVID-19-restriktionerne er ophævet, svarer 56 % af borgerne, at de ikke har lavet aftaler om at deltage i konkrete professionelle kulturoplevelser og sportsbegivenheder.

Tilfredsheden med antallet af kulturtilbud i kommunen

15 % af borgerne svarer, at kultur har fået større betydning under COVID-19.

43 % af borgerne svarer, at de i høj grad (”i meget høj grad” eller ”i høj grad”) oplever, at der er tilstrækkeligt med kulturtilbud i deres kommune.
34 % svarer ”i nogen grad”.
12 % svarer i mindre grad.
1 % svarer ”slet ikke”, og 10 % svarer ”ved ikke”.

I Region Hovedstaden (50 %) og Region Midtjylland (47 %) er der flest borgere, der i høj grad (”i meget høj grad” eller ”i høj grad”) oplever, at der er tilstrækkeligt med kulturtilbud i deres kommune.

I Region Sjælland (16 %) og Region Syddanmark (15 %) er der flest borgere, der ”i mindre grad” oplever, at der er tilstrækkeligt med kulturtilbud i deres kommune.

Borgernes forventninger til at være publikum

Borgernes forventninger til deres kulturforbrug er fortsat stigende. Særligt på biografområdet, hvor 53 % svarer, at de forventer at lægge vejen forbi en biografsal. Sammenlignet med forrige måling fra d. 26. august, er det en stigning på 7 procentpoint.  Andelen af borgere, der svarer at de ’ingen’ oplevelser forventer at være publikum til (16 %), er let faldende sammenlignet med forrige måling (19 %).

Borgernes forventede forbrug

Andelen af danskere, der forventer at bruge penge på kultur- og sportsoplevelser, er fortsat stigende. 70 % svarer, at de vil bruge mere end eller det samme som et typisk år uden COVID-19. Sammenlignet med forrige måling er der sket en stigning på syv procentpoint.

Flere har oplevet professionel kultur

Andelen af borgere, der har oplevet professionel kultur den sidste måned, er fortsat stigende. Den mest markante stigning ses på koncertområdet, hvor 18 % af borgerne angiver at have været publikum, hvilket er en stigning på seks procentpoint. Det er især borgere i alderen 16-34 år, der har været til koncert (26 %) den seneste måned.

Andelen af borgere, der svarer, at de ”ingen” professionelle kulturoplevelser har haft den seneste måned (34%), er fortsat faldende. Der er sket et fald på 28 procentpoint siden målingen i slutningen af maj.

Kulturen har underholdt, givet sociale oplevelser og været et frirum

De udsagn, der bedst beskriver, hvad borgerne fik ud af at være publikum til eller bruger af professionelle kulturoplevelser den seneste måned, er ”jeg blev underholdt” (40 %), ”jeg fik en social oplevelse” (29 %) og ”jeg fik et frirum til at slappe af” (23 %).

Borgernes lyst til kultur- og sportsoplevelser

Andelen af danskere, der har fået mere lyst (mere lyst eller meget mere lyst) til at opleve professionel kultur og sport på trods af coronapandemien (26 %), er fortsat stigende sammenlignet med forrige målinger. Færre borgere (6 %) svarer, at de ikke opsøger kultur- og sportsoplevelser.

Trygheden stiger fortsat 

Borgernes tryghed er ved både indendørs og udendørs oplevelser steget siden forrige måling. Stigningen er særligt markant for udendørs oplevelser, hvor publikum er stående eller i bevægelse. Her svarer 67 % af borgerne, at de er trygge, hvilket er en stigning på 10 procentpoint siden forrige måling.