Der findes naturligvis ingen kulturinstitutioner, der kan undsige sig at skulle forholde sig til sit lokalområdes særlige karakteristika. Men placeret på en ø, lidt afskåret fra resten af landet, er der formentlig ikke mange steder, hvor de geografisk vilkår fylder lige så meget som for spillestedet Muzikhuset Bornholm. 
 
- Vores program ligger uden for sommersæsonen, hvor vi ikke forsøger at konkurrere med Gæstgiveren eller Wonderfestival. Så det er naturligt svært for os at tiltrække folk udefra, fortæller Peter Andreas Harteg, PR- og marketingsansvarlig hos Muzikhuset Bornholm, og uddyber: 

– Det er kun er omkring 16-17 pct. af vores koncertgæster, der bosat ’ovre’, som vi kalder det. Vi er derfor i verdenen for at tilbyde et kulturliv til de lokale hele året. 

En del af ungdommen 
Muzikhuset Bornholm vil naturligvis gerne være et spillested for hele øen, hvorfor man samarbejder med en bred palet af civilsamfundet. Den lokale Harley-forening og Folkedans-klubben bare for at nævne få. 

Dog er det Muzikhuset Bornholms ambition at være en kulturinstitution, som særligt øens unge kan spejle sig i, fortæller Peter Andreas Harteg. At være et spillested, der spiller en naturlig rolle i deres ungdomsliv og sociale omgang på lige fod med gymnasiets fredagsbar og privatfesterne. Her er man igen lidt udfordret af de særlige demografiske forhold, der præger egnen.  

Det er typisk for øens unge, at de søger væk – oftest mod København – når de er færdige med gymnasietiden, forklarer Peter Andreas Harteg. 

Det besværliggør opgaven med at holde på både publikum og de frivillige. Derfor er det visionen hos Muzikhuset Bornholm, at man ikke bare skal være en institution i kulturlivet – men også i den lokale ungdomskultur. 

Vi vil gerne være selvsupplerende på den måde, at når 3. G’erne går ud og i de fleste tilfælde flytter, så bliver de naturligt erstattet af de nye 1. G’ere, forklarer han og fortsætter: 
 
Vi skal tilbage til det ry, vi havde år tilbage, hvor Muzikhuset Bornholm var stedet, hvor der blev holdt de fedeste fester og altid var gang i de fedeste ting.  

Applaus’ værktøjer fik det sidste til at klikke 
Muzikhuset Bornholm har arbejdet med de lokale unge for øje i årevis, men i de seneste par år har man forsøgt at skrue op for indsatsen. Peter Andreas Harteg oplevede, hvordan de sidste ting faldt på plads for ham efter, at han havde deltaget i Applaus læringsforløb ’Fremtidens Publikumsudvikler’. 

- For mig var det faktisk lidt af en øjenåbner. Også selvom det for en gammel humanist som mig lå det lige til højrebenet i højere grad at inddrage de brugere, vi forsøger at ramme, i processen med at få realiseret vores potentiale, siger han. 

Peter Andreas Harteg fortæller videre, hvordan han blev klædt på med skarpe segmenterings-værktøjer. Det betød, at han for alvor kunne drage nytte af de publikumsundersøgelser, Muzikhuset Bornholm tidligere har fået lavet af Applaus. Dertil fik han sparring til, hvordan denne segmenterede målgruppe kan målrettes gennem en større inddragelse af de unge selv. 

 Jeg arbejdede undervejs med et design-antropoligisk projekt. Her arbejdede jeg med data, jeg havde fået af at invitere fire unge gymnasieelever ind til en snak om, hvordan de oplevede Muzikhuset, og hvad de godt kunne ønske sig, at stedet kunne, fortæller Peter Andreas Harteg. 

Unge ledestjerner 
Spørgsmålene, han stillede de unge, er i dag centrale ledestjerner i arbejdet for at skabe et sted, hvor øens unge naturligt lægger vejen forbi. Og ikke bare, når store musiknavne kommer forbi, som de allerede tiltrækkes af, men også til de mindre upcoming navne.  

Forsøget på at indrette sig mere appellerende for Bornholms unge kan være helt praktiske ting som at række ud til de lokale uddannelsesinstitutioner, så fredagsbaren mere naturligt kan lede videre til en musikoplevelse. Vigtigst er det dog, understreger han, at man formår at tilbyde de unge et musikprogram, der taler til dem. Også her har de lukket de unge helt ind i maskinrummet og givet dem lov til at præge processen. 

Vi har fået samlet en god gruppe af unge fra HF og gymnasiet, der er med inde over de kunstnere, vi booker. De giver en helt særlig indsigt i, hvad der er interessant samt hvilke navne, der kan få unge som dem selv til at komme, siger Peter Andreas Harteg.