Siden sidste års deltagelse i Applaus’ årlige publikumsundersøgelse er Musikhuzet Bornholms antal besvarelser steget med +417 %. Spillestedet har siden første undersøgelse arbejdet målrettet med deres målgruppeforståelse og lagt en strategi for dataindsamlingen.  

Hvordan arbejder I med publikumsundersøgelser som værktøj?  

Vi har de sidste seks år gennemført vores egne publikumsundersøgelser ved hjælp af SurveyMonkey, hvilket har været en stor hjælp i forhold til at forbedre publikumsoplevelsen på vores spillested. 

I 2022 koblede vi os på Applaus publikumsundersøgelse for bl.a. at få nye værktøjer og indsigter samt bedre mulighed for at sammenligne os med spillesteder i det øvrige land. 

I deltog også i Applaus’ publikumsundersøgelse sidste år. Hvad har I gjort anderledes i år under dataindsamlingen?  

Vi har i år lavet konkurrence om koncertbilletter i forbindelse med undersøgelsen, samt udsendt en Mailchimp e-mail til det sidste års billetkøbere. Sidste år var det uden konkurrence, og vi inviterede kun til deltagelse i undersøgelsen på Facebook og i vores nyhedsbrev. 

Hvad var jeres strategi for at indsamle besvarelser?  

Vi har ville opnå et større datagrundlag end sidste år. Publikumsundersøgelsen giver os et nyt værktøj til segmentering og forståelse af vores publikum, end vi hidtil har haft. Bl.a. at vi ikke skal bruge en masse krudt på at prøve at tiltrække folk, der alligevel ikke gider at gå ud og høre live musik, men pleje og fornøje det publikum, som vi allerede har fat i. 

Har det givet nogle værktøjer at være med på Applaus’ læringsforløb i forhold til at arbejde med resultaterne fra publikumsundersøgelsen?  

Jeg har helt sikkert fået et stort udbytte af at have fulgt Applaus’ læringsforløb om Publikumsudvikling, bl.a. i forhold til i højere grad at inddrage publikumsgrupper i bookingprocessen. 

Vi har et stort fokus på at tiltrække et ungt publikum til vores upcoming koncerter. Vi har samlet en gruppe unge, der er med til at booke og markedsføre koncerterne. Dem har vi talt med i forhold til, hvilke ting, der er vigtige i forhold til vores koncerter. ‘Musikhuzet er et godt sted at starte en god aften i byen’ et deres pointe. Bl.a. er det problematisk for dem, at vi ikke har udskænkning af øl og alkohol til unge under 18 år, så det er vigtigt, at koncerterne starter halvsent, så der er tid til private forfester. 

Hvad er jeres bedste råd til andre, som gerne vil lave publikumsundersøgelser? 

Publikum er glade for at blive hørt og inddraget, så det er bare at komme i gang! 

Om Publikumsundersøgelsen

Publikumsundersøgelsen er en årligt tilbagevendende undersøgelse udarbejdet af Applaus i samarbejde med Dansk Live, DEOO samt Dansk Teater, og den gennemføres af Epinion. 

Publikumsundersøgelsen 2023 er en sammenfattende rapport baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 42 kulturinstitutioners kernepublikummer med deltagelse fra 22 teatre, 13 spillesteder, 3 klassiske koncertarrangører/ensembler og 4 museer. I alt har 16.816 respondenter deltaget. 

Næste publikumsundersøgelse har open call i starten af foråret 2024 og bliver udgivet i starten af juni. Skriv gerne til applaus@applaus.nu, hvis du er interesseret i at blive kontaktet, når Applaus åbner for tilmeldinger.

Foto: PR Musikhuzet Bornholm