Hvad betyder publikumsudvikling for jer på Husets Teater?  

På Husets Teater har vi et meget trofast publikum, hvor nogle teatergængere er kommet her siden teatret hed Fiolteatret i 1970’erne. Samtidig har vi nye publikumsgrupper som aldrig har været her før, men som kommer fordi de fx er optaget af de kunstnere, som vi præsenterer på vores TOASTER program. Så lige nu er vi faktisk i gang med at kortlægge disse meget forskellige grupper og udvikle på, hvordan Husets Teater kan være noget for forskellige mennesker. Publikumsudvikling er vigtigt for os, fordi vi ved at teaterbesøget for mange mennesker kan være en tærskel at træde over, og det vi vil gerne hjælpe dem med.   

Hvorfor er det vigtigt at tænke publikum ind i teatrets arbejde?  

Ordet ‘teater’ betyder de pladser hvorfra publikum ser. Så hele teatrets DNA er jo mødet med publikum. Uden publikum intet teater. Vores arbejde på teatret handler om at skabe så ambitiøse forestillinger som muligt, og det gør vi for at give publikum en unik æstetisk oplevelse. Og jeg tænker selvfølgelig på, at vi henvender os til nogle forskellige mennesker med de fortællinger og formater vi bringer ind på vores scener. Det handler i høj grad om at publikum skal kunne spejle sig i de forestillinger vi laver på forskellige måder.   

Hvad vil I gerne opnå gennem jeres arbejde med publikumsudvikling?  

Vi vil gerne opnå at være relevante for flere mennesker. Det kan både være unge mennesker i alderen 20-40 år, det kan være flere årskortholdere, det kan være gymnasiesamarbejder, eller det kan være de kunstinteresserede som går på gallerier og til koncerter men som ikke besøger teatrene så tit. Lige nu prøver vi nogle forskellige tiltag af og får nogle erfaringer med det. Hvis vi skal have mere ud af arbejdet, kræver det at vi har mere data og har redskaberne til at gå analytisk og strategisk til værks ud fra den viden vi indsamler. Men her kommer vi også til udfordringen ved at arbejde med publikumsudvikling.   

”For mange mennesker kan teaterbesøget være en tærskel at træde over – det vil vi gerne hjælpe dem med”Liv Helm, kunstnerisk leder på Husets Teater

Hvad er den største udfordring ved at arbejde med publikumsudvikling for jer?  

Ressourcer. Vi er et relativt lille teater med få ansatte. Vi har fx ingen der specifikt er ansat til publikumsudvikling, så det er noget vi skal prioritere tidsmæssigt og økonomisk ud af i forvejen meget begrænsede ressourcer. Vi har ingen store marketingsbudgetter. Lidt groft sagt har vi ikke engang råd til at hænge plakater op i byen. Man kan sige at der er stor forskel på teatrenes ressourcer – også når det kommer til publikumsudvikling. 

Hvordan kan man skabe bedre forhold, for at publikumsudvikle i fremtiden?  

For os ville det være dejligt at nogle andre leverede data til os eller lavede undersøgelser på vores teater og bidrog til den viden vi selv kan indsamle. Af den simple årsag at vores økonomi er så sparsom. 

Og så synes jeg det er vigtigt at sige, at vi skal have meget bedre arbejdsforhold for de løstansatte kunstnere. Det er dem der laver indholdet på scenerne, og hvis de skal blive ved med at levere til et publikum – så der overhovedet er noget fantastisk teater at præsentere – så skal der prioriteres midler til dem. Jeg ville være ked af, hvis der går en masse direkte ressourcer til publikumsudvikling uden at der går noget til kunstnerne også. 

Foto: Zuhal Kocan