Ensemble Storstrøm har på bare lidt over et år taget syv-mile skridt i forhold til at arbejde med publikumsudvikling. De har deltaget i Tutti-projektet under Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (DEOO), et treårigt udviklingsforløb, der hjælper ensemblet til at arbejde med publikum i centrum for deres organisation. Ensemblechef Maj Kullberg fortæller, at det har skabt store forandringer og givet en meget større indsigt i, hvem publikum er – og hvad ensemblet vil være for dem:

“Vi arbejder på forskellige planer. Vi arbejder især med segmentering og målretter koncepter og projekter til særlige målgrupper, også for at nå længere ud. Det er vores ambition at nå nye publikumsgrupper. Det er en væsentlig del af det, vi har stort fokus på for tiden, og det er noget, vi har gjort inden for det seneste halvandet år.”

Essenserne og tilkendegivelses-segmentet

Maj Kullberg fortæller, at ensemblet har fået øjnene op for, at der kan være et potentiale ret tæt på, hvis blot man evner at se det og række ud til dem:

“Vi har været så heldige at være med i Tutti-projektet, så derigennem har vi kunnet se, hvad for nogle målgrupper er i vores område i forhold til hvem, vi kunne have glæde af at nå. Vi er blevet klogere på vores publikum, altså hvem vi har af kernepublikum – det er dem, vi har rigtig godt fat i, som er dem, vi kalder ‘essenserne’.”

‘Essenserne’ er det segment, som Maj Kullberg selv betegner som deres kernepublikum: De mennesker, der ikke kan leve uden den klassiske musik (inspireret af Culture Segments-modellen). En ny publikumsgruppe er det, hun kalder ‘Tilkendegivelses-segmentet’, som tilkendegiver, at de gerne vil have ‘noget mere end musikken’. Den gruppe vil gerne have en koncertoplevelse, de kan tage vennerne med til, men det må gerne rumme en aktualitet eller have et tema, som taler ind i tiden. Ensemble Storstrøm har derfor skabt musikalske koncepter, der kombineres med en forfatteraften eller foregår på kunstmuseet eller skabes i forbindelse med en festlig middag, der har et stærkt socialt element:

“Der ser vi, at vi kan nå en målgruppe, der måske ikke kun kommer, fordi de elsker musik, men faktisk bare gerne vil have en dejlig aften eller eftermiddag med forskellige tilbud.”

Særligt én gruppe i tilkendegivelses-segmentet ser ensemblechefen et stort potentiale i, nemlig det segment, ensemblet gennem Tutti-projektet har kaldt empty nesters. Det er den gruppe, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og der er overskud både i tid og økonomi til gode oplevelser:

“Der vil vi jo gerne vise, at klassisk musik også er for dem. At det faktisk er hyggeligt og lidt luksus – og det må godt koste lidt, kan vi se. Det skal formidles på en anden måde.”

Børnefamilier og wauw-effekt skaber publikum

Et tredje segment, som Ensemble Storstrøm satser på er børnefamilierne, som de gør rigtig meget for at få fat i, fortæller Maj Kullberg:

“Vi mener virkelig, at vi har en stor opgave i at nå børnene. Og gennem børnene kan vi faktisk også få deres forældre til at være interesseret i musik. Der er vi særligt opmærksomme på, at når børnene er aktive og inddraget i nogle af de ting, vi laver, så gør det virkelig meget for publikumstallet. Så spiller det for fulde huse.”

Ensemblet arbejder bevidst med inddragelse som element i deres tilbud – for eksempel ved at inddrage de lokale kirkekor, når de skal spille julekoncerter. Her inviterer ensemblet koret til at synge et par numre sammen dem:

“Det gør jo bare, at så tager de bedsteforældre, venner med til koncerten, og dem der kommer, de hører jo så ensemblet spille på det høje niveau, som det har. Den blanding fungerer virkelig godt. Vi gør det også med ungdomskor – altså på rigtig mange måder, hvor vi gør noget sammen med børn og unge,” siger Maj Kullberg og uddyber, at det giver både de unge deltagende og deres forældre en særlig oplevelse, når ensemblet er med:

“De får jo oplevelsen af et sus, de børn, der er med: At lige pludselig så løfter det sig og lyder virkelig stort og godt. Og det er jo noget, der sætter sig i børnene, en musikalsk wauw-oplevelse.”

Femern-forbindelsen kan skabe ‘en kulturel bro’ til et tysk publikum

Når Femern-forbindelsen åbner, bliver der nemmere adgang til en hel ny publikumsgruppe for Ensemble Storstrøm, hvis geografiske placering bliver den ene del af bindeleddet mellem Danmark og Tyskland. Det er en så oplagt mulighed, at Ensemble Storstrøm allerede nu har indgået samarbejder med tyske ensembler og musikaktører. Her er den unge målgruppe også tænkt med, og derfor er der allerede nu etableret udveksling af unge musikere fra lokalområdet.

“Vi har haft et kunstnerisk fokus de seneste år, der handler om bæredygtighed, og så synes jeg, det er meget naturligt, at man tænker på naboskab i forbindelse med turnéer: At man ikke skal så langt. Men så ser jeg også, at der blive udviklet en helt ny grænseidentitet her omkring Femern-bælt, tunnelprojektet. Der er det jo vigtigt, at vi som kulturinstitutioner er med til at spille ind, når der skal til at formes en ny fælles identitet på tværs af grænserne,” siger ensemblechefen og tilføjer:

“Der kan vi med musik, som jo er uden sprog, virkelig få folk til at mødes meget spontant. Vi har et stort projekt, hvor vores ungdomsorkester, der hedder Understrømmen, skal til Tyskland i et udvekslingsprojekt med et tysk orkester i Lübeck.”

Lige nu øver de unge musikere på hver deres side af grænsen musik, der både har med Tyskland og Danmark at gøre, inden de mødes i maj og juni måned næste år. Mange komponister har færdedes på begge sider af grænsen, så de er med vilje valgt til programmet, fortæller Maj Kullberg. Ensemble Storstrøm har ligeledes skabt nogle tilsvarende projekter med professionelle, tyske ensembler for at skabe ‘en kulturel bro’, som ensemblechefen kalder det. Og med den er vejen også banet for det tyske publikum. Ifølge turistforeningen er 20 procent af alle tyske turister nemlig interesserede i at få en kulturel oplevelse på ferien. Så dét er et potentielt publikum, ensemblet vil satse på siger Maj Kullberg:

“Det er jo vigtigt, at vi også er bevidste om den målgruppe – og derfor er vores hjemmeside også på tysk – og det vil blive sådan, at vi mere og mere går bevidst efter den målgruppe.”