En evaluering er en vurdering foretaget på baggrund af evalueringskriterier. Overordnet set kan evalueringer deles op i to typer på baggrund af deres formål:

Timeglas

PROCESEVALUERINGER

Evalueringer, som har fokus på at understøtte en udvikling, for eksempel ved at belyse styrker og svagheder ved en given publikumsaktivitet.
Procesevalueringer er velegnede til at følge en udvikling og til at forstå baggrunden for resultaterne af aktiviteten, når den er gennemført.

Til procesevalueringer kan refleksionsspørgsmålene med fordel anvendes.
Se refleksionsværktøjet her:

At ramme plet

MÅLOPFYLDELSES- OG EFFEKTEVALUERINGER

Evalueringer som har fokus på at gøre status og vurdere resultatet af en indsats, dets målsætninger eller effekter.
Eksempler på denne type evalueringer kan blandt andet være undersøgelser af nøgletal (fx antal publikummer, antal solgte billetter, nyhedsbrevsmodtagere, unikke brugere på hjemmesiden osv.) eller publikumsundersøgelser.