Om rapporten

Publikumsudvikling er organisationsudvikling – og det skal forankres i ledelsen, hvis det skal virke.

Det er hovedkonklusionen i Applaus’ seneste undersøgelse Applaus Open Call, hvor erfaringerne og processer fra fem forskellige publikumsudviklingsprojekter er blevet samlet i en ny rapport og fem projektværktøjer.

Undersøgelsens anbefalinger

I udvikling og gennemførelse af publikumsudviklende indsatser er det vigtigt, at:

 • Ledelsen deltager
 • Udviklingsopgaverne og -ansvar ikke må lægges hos én enkelt person
 • Sætte klare målsætninger – både store og små – for publikumsudviklingen
 • Skabe tid og rum for refleksion undervejs i processen
 • Indsamle viden om de målgrupper, man gerne vil i dialog med
 • Turde eksperimentere, fejle og lære af sine fejl
 • Søge viden udefra og lære af de bedste ved at indgå samarbejder
 • Være bevidst om, at det tager tid at skabe forandringer.

Publikumsudvikling i forlængelse af teatrenes strategi

Applaus Open Call blev igangsat i efteråret 2018, og blev etableret med en ambition om at støtte og motivere scenekunstbranchen til at sætte gang i publikumsudviklingsinitiativer.

Applaus modtog i alt 53 ansøgninger fra teatre i alle størrelser og fra alle steder i landet. Af dem blev fem projekter udvalgt, der tilsammen modtog én mio. kr. i støtte. I et år har teatrene arbejdet med deres projekter og undervejs har Applaus og Aarhus Universitet foretaget følgeforskning for at indsamle viden og erfaringerne.

Følgeforskningen viser, at en manglende strategiske forankring af publikumsudvikling kan betyde, at det kan være svært at prioritere indsatserne og få viden og erfaringer indarbejdet i den øvrige organisation, hvis ansvaret for publikumsudviklingen udelukkende påhviler en enkelt medarbejder. Ikke mindst når der opstår uforudsete udfordringer som f.eks. COVID-19.

Værktøjer til publikumsudvikling

På baggrund af følgeforskningen af de fem Open Call-projekter er følgende værktøjer blevet udviklet:

 • Projektkompasset
 • Børnebestyrelser og ungeråd
 • Refleksionsværktøj
 • Den gode evaluering
 • Sådan laver du en publikumsundersøgelse