For at skabe overblik og klarhed over, hvilke metoder der anvendes og hvilket syn der i det hele taget er på begrebet publikumsudvikling i det danske scenekunstmiljø interviwer Sine i øjeblikket udvalgte informanter over hele landet.

Kortlægningen vil kunne vise, hvordan der på nuværende tidspunkt arbejdes med publikumsudvikling, men også om der er steder, hvor det er oplagt for scenekunstaktørerne at kigge hinanden kærligt over skulderen og blive klogere på forskellige publikumsudviklingspraksisser.

Sines kortlægning vil være med til at nuancere opfattelsen af og give et bedre indblik i, hvordan der reelt arbejders med publikumsudvikling ude på teatrene. Hvilke barrierer der er og hvilke potentialer, der ligger i teatermedarbejdernes arbejde.

Resultaterne fra kortlægningen kommer til at indgår som en del af Applaus’ indledende undersøgelser forud for en national publikumsundersøgelse og baseline survey.