Til november 2019 igangsætter publikumsudviklingsprojektet Applaus en ny national publikumsundersøgelse, der skal kortlægge det nuværende og potentielle teaterpublikum. Formålet er at styrke den danske scenekunstbranches relation til deres eksisterende og potentielle publikum. Resultaterne, der kommer til at vise hvem publikum er – og ikke er – bliver stillet frit til rådighed for alle teatre, grupper og aktører i scenekunstbranchen.

Det er første gang i nyere tid, at der bliver gennemført en national publikumsundersøgelse specifikt med fokus på teater.

”Publikumsundersøgelsen er vigtig, fordi den giver teatrene mulighed for at arbejde vidensbaseret med publikumsudvikling. For at kunne tiltrække nye målgrupper skal man kende sit eksisterende publikum. Herudover er publikumsundersøgelsen også vigtig i en kulturpolitisk sammenhæng, hvor der til stadighed efterspørges, hvem der bruger kulturen. Den helt store værdi får publikumsundersøgelsen imidlertid først, når der bliver fulgt op på den, så man kan spore en udvikling og arbejde strategisk hermed. Her er scenekunstområdet langt efter museumsområdet, der i mange år har haft en national brugerundersøgelse, som netop både har en værdi for det enkelte museum og en national, kulturpolitisk betydning.” siger Louise Ejgod Hansen, forskningsleder på Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet.

Undersøgelsen udarbejdes som en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Rambøll og gør bl.a. brug af segmenteringsmodellen ”Culture Segments” fra Morris Hargreaves McIntyre. Her bliver borgerne inddelt i 8 forskellige segmenter, alt efter hvordan de agerer som kulturforbrugere.


I samarbejde med udvalgte kommuner og teatre

Som en del af undersøgelsen er en række kommuner og teatre blevet inviteret til at indgå i projektet. Dette betyder, at der – foruden national viden – også skabes lokal viden om scenekunstens publikum i de deltagende kommuner. Blandt de kommuner, der har sagt ja til at være med i undersøgelsen er Kolding Kommune.

Kulturchef i Kolding Kommune Lisbet Holten Lambert udtaler:  ”Med undersøgelsen kan vi i Kolding Kommune få indsigt i, hvordan kulturen og teatrene kan gøre sig attraktive – særligt hos den unge målgruppe, som vi meget gerne vil have engageret mere i kulturlivet. Kulturpolitikerne i Kolding Kommune er altid interesserede i arbejdet med at sikre, at vores kulturtilbud er relevante og vedkommende for kommunens borgere. I denne kontekst er Applaus’ publikumsundersøgelse et godt redskab.”

Sophie S. Villsen, Souschef hos Mungo Park Kolding siger: ”Vi er stolte af at Kolding Kommune, som er vores største tilskudsgiver og samarbejdspartner, har lyst til at understøtte denne undersøgelse, og at vi sammen nu kan udvikle et fælles sprog og forståelse for vores ståsted. Vi vil lokalt få belyst scenekunsten i en storkulturel kommune. Da vi fik muligheden for at gå ind i Applaus’ undersøgelsen, så vi et kæmpe potentiale, ikke kun på egne vegne, men for hele branchen. Det er en mulighed for at lære publikum og ikke-brugere endnu bedre at kende, og derved blive endnu skarpere i vores kommunikation.  Samt have tal, der understøtter vores samtaler med embedsfolk og politikere lokalt, regionalt og nationalt.”

Workshopforløb baseret på data

Ved at fokusere på borgernes teatervaner, vil undersøgelsen give teatrene en større forståelse for publikums værdier, holdninger og ønsker for at engagere sig i kulturlivet og særligt scenekunsten. Denne viden kan omsættes til konkrete værktøjer, som teatrene kan anvende i f.eks. deres planlægning af repertoire og i kommunikation og markedsføring til publikum. Applaus forventer, at kunne præsentere de første workshopforløb i forlængelse af publikumsundersøgelsen i foråret 2020.

Resultaterne fra publikumsundersøgelsen præsenteres ved en konference d. 30. januar 2020 på Teatret Svalegangen i Aarhus.