Som lille storbyteater er det Det Lille Teaters vision at nå ud til alle børn i København. Men da det ikke er alle børn, der kommer i teateret, har man på Det lille Teater besluttet sig for at tage ud til børnene med en transportabel udgave af Marionet Teatret. De næste tre uger (uge 32-34) kan alle derfor gratis opleve årets marionetforestilling på Smedetoften, ved Tingbjerg Bibliotek og på den bemandede legeplads ved Bispeengbuen. 

I forbindelse med de gratis forestillinger er der etableret værksteder i samarbejde med Statens Museum for Kunst, hvor de lokale børn og voksne udover at se forestilling også kan skabe deres egne små kunstværker inspireret af det, de har set. Det tiltag sker både for, at de lokale kan lære hinanden bedre at kende gennem kunst, men selvfølgelig også for at give nye publikumsgrupper en fortrolighed med teatret.  

Camilla Marie Hübbe, leder af Det Lille Teater og Marionet Teatret forklarer, hvorfor teatret finder det nødvendigt at tage ud til nye publikumsgrupper: 

“Undersøgelser viser, at 70 procent går i teatret. Det betyder, at det er der 30 procent af befolkningen, der ikke gør. Da jeg tiltrådte stillingen her, tænkte jeg, at det var en sjov opgave – og en udfordring – at få fat i dén gruppe. Og hvis ikke de kommer til Indre by, må Indre by komme til dem.” 

Stor succes med at få fat i nye teatergængere 

I de sidste par år har Det Lille Teater derfor arbejdet målrettet med en diversificeringsstrategi, der har til hensigt at præsentere teater for et publikum, der potentielt aldrig har set dansk børneteater før. Det har krævet grundig research og involvering af mange andre faggrupper, blandt andet lokale daginstitutioner og boligforeninger. Det omfattende arbejde har båret frugt, fortæller Hübbe: 

“Vi startede med at tage sommerens marionetforestilling ud til Smedetoften i Nordvest. Det var en kæmpe succes. Børnene var så glade. Vi kunne se, at det gjorde en forskel. Vores marionetforestillinger henvender sig til børn fra to år og opefter og er skabt for hele familien, da formidlingen gør meget brug af lyd og det visuelle. På den måde er marionetforestillingen også et godt medie til folk, der måske ikke taler flydende dansk.” 

De fælles teateroplevelser giver både børn og voksne, naboer og andre lokale noget at være sammen om. Samtidig kan man på Det Lille Teater også mærke, hvor stor en positiv forandring, det skaber i et lokalområde, når der begynder at være flere kulturelle tilbud på stedet. 

Tjajkovskij med transport til døren 

“Jeg kommer selv fra finkulturen, og jeg mener, at kultur skal være for alle, også finkultur. Men vi ved, at hvis vi skal have folk fra kanten af København til Det Lille Teater i Lavendelstræde, så skal vi selv sørge for at hente dem. Det duer ikke at sige, at der ligger gratis billetter til dem i foyeren, for de kommer ikke herind. Men Det Lille Teater kan vi ikke rykke ud på samme måde, som vi kan med marionetten” siger Camilla Hübbe.  

I forbindelse med opførelsen af Tjajkovskijs ‘Nøddeknækkeren’, besluttede teatret derfor, at de skolebørn, der havde været inde at se forestillingen med deres klasser skulle have mulighed for i den følgende weekend at tage deres forældre gratis med i teatret: Teateret hentede børn og forældre i busser fra Tingbjerg og sørgede for transport til døren. Dét blev også en succes. 

I arbejdet med diversificering af publikum og særligt grupper, der ikke er vant til at komme i teateret, er det afgørende, at det er kulturinstitutionen, der rækker ud og sætter sig ind i publikums behov og vaner. Det er afgørende at være synlig og at møde publikum, der hvor de opholder sig. Camilla Hübbe understreger vigtigheden af at være fysisk og lokalt til stede og fortæller samtidig, hvor meget positiv respons teatret mærker. Folk i yderområderne kender Det Lille Teater og er glade for, at de kommer. Der er skabt en relation, og den vil Camilla Hübbe meget gerne bygge videre på, fortæller hun: 

“Vi vil rigtig gerne gøre det til en tradition, at vi kommer derud. Vi er kendt af folk i området, og de har opdraget os undervejs – det har givet os nogle nye erkendelser.” 

Kulturliv styrkes i fællesskab 

Som teaterleder ønsker Camilla Hübbe at styrke arbejdet med kulturtilbud i yderområderne af København i samarbejde med andre aktører, både lokale foreninger, institutioner og andre kulturaktører, for på den måde at være med til at skabe mere kulturliv i de områder. Samtidig er hun også selv blevet bevidst om det lokalområde, Det Lille Teater ligger i – og at den kultur måske også skal have nye input. Derfor vil hun gerne på lidt længere sigt invitere børn og unge, der måske ikke har en teaterbaggrund til at komme ind på teateret – for at teateret, der ligger i Indre By, også bliver udfordret lidt i sin kulturelle selvforståelse: 

“Jeg tænker over, om vi kan lave nogle nye tiltag, og for eksempel opfordre nogle unge kunstnere fra yderområderne til at komme ind og være huskunstnere hos os. Jeg ved ikke, præcis, hvordan vi kan gribe det an, men det er sådan nogle ideer, der opstår gennem det arbejde, vi har lavet.” 

Om Det Lille Teater

Det Lille Teater & Marionet Teatret er et børneteater i København K der siden 1966 har lavet teaterforestillinger for børn. Forestillingerne er målrettet for børn mellem 2-10 år og deres voksne med en vision om altid at møde børnene lige der, hvor de er i deres forståelse af verden.

Foto: Luna Ehlers, Det Lille Teater