Hvad er publikumsudvikling for jer?

Vi er en del af det frie felt og arbejder med at skabe koreografiske scenekunst/dans. Publikumsudvikling for os er lysten til og interessen for at dele vores kunstneriske arbejde med andre fra idéudvikling til produktion og færdigt værk. Kort fortalt, så inviterer vi mange forskellige grupper af mennesker på tværs af alder, køn og faglig baggrund ind i arbejdsprocessen, som ofte giver en meget kontant og ufiltreret respons, som spejler det kunstneriske arbejde såvel som vores perception af målgruppen og vores evner til at kommunikere en vision.

Hvorfor er det vigtigt at tænke publikum ind i teatrets arbejde?

Fordi det kan være med til at perspektivere det kunstnerisk arbejde, og fordi det er vigtigt for os, at andre mennesker genkender og relaterer til vores kunst. 

Hvad skal man gøre sig klart, inden man begynder at arbejde med publikumsudvikling?

Man skal gøre sig klart, hvorfor man ønsker dialog, og hvem man taler til.
Vi har i længere tid interesseret os særligt for dialog i to forskellige retninger:

Den ene retning handler om at blive klogere på vores publikum, som hovedsageligt består af aldersgrupperne unge 18 – 25 år og ældre i alderen 60+. Vi inviterer løbende grupperne ind i processen, både hver for sig og samtidig. Når vi interviewer dem, giver begge aldersgrupper blandt andet udtryk for, at de inspireres af hinanden på grund af aldersforskellen. SVALHOLM skaber værker, som iscenesætter ældre mennesker med en ikke-traditionelt-danseuddannelse, og derfor er det interessant for os at blive endnu klogere på, hvad inspirationen på tværs af generationerne handler om.

Den anden retning omhandler vidensdeling på tværs af afdelingerne kunst/ kultur og Sundhedsafdelinger i tre kommuner: Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune og Aarhus Kommune. Den handler grundlæggende om, at vi deler vores viden om eksperimenterende scenekunst samt deler vores overbevisning om, at ældre mennesker er en ressource og inspirationskilde for samfundet.

SVALHOLM tog initiativ til et længerevarende kunstprojekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune og Aarhus Kommune på baggrund af vores gode erfaringer med samarbejder under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Kunstprojektet med titlen Rethink Ageing – Region Midt bestod blandt andet af produktion af scenekunst, turné af eksisterende forestillinger og et længerevarende intensivt workshopsforløb og tilknyttet følgeforskning ved forskningsleder Louise Ejgod, Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet. Målet var at skabe større indsigt i SVALHOLMS  kunstneriske processer indenfor koreografi og dans, ved at undersøge kunstnerisk metode og praksis, samt effekten af de kunstneriske processer for de medvirkende i alderen 60+. Dertil var målet at opnå og dele erfaringer på tværs af sektorer og afdelinger for på sigt at kunne udvikle en best practice indenfor kunstprojektet på denne slags.

Dialogen med kommunerne og forskningsleder Louise Ejgod, Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet giver løbende SVALHOLM ny faglig viden om målgruppen 60+, det perspektiverer vores kunstneriske arbejde, som sættes ind i nye kontekster, og samtidig bliver klogere på kommunernes forskellige arbejdskulture, kompetencer og ressourcer.

Hvad har dit teater ind til videre fået ud af at arbejde med publikumsudvikling? 

Vi bruger meget sjældent formuleringen publikumsudvikling om denne type af aktiviteter, fordi vi ikke kun ønsker, at folk skal se vores værker, men løbende ønsker at skabe relationer, dele ny viden, skabe erfaringer, samarbejde og dialog på tværs. Det gør vi eksempelvis med uddannelsessteder, afdelinger inden for kultur og sundhed-og omsorg i kommunerne og Frivillighedscentre i kommunerne mfl. Ofte ender det med, at de folk, som har deltaget, bliver vores publikum.