Alle landets teatre, store som små, får i 2020 en enestående mulighed for at lære deres publikum bedre at kende og tilegne sig værktøjer og kompetencer til at arbejde strategisk med publikumsudvikling i deres organisationer. Det sker, når Applaus i februar 2020 tager på en omfattende Danmarksturné med over 32 heldagsseminarer fordelt over hele landet.

Målet er at give teatrene redskaber til at arbejde publikumsfokuseret via: strategi, publikumsundersøgelser, kommunikation og markedsføring. I front for formidling og undervisning står Søren Friis Møller, som har en ph.d. i ledelse på kulturområdet, er ekstern lektor på CBS, samt konsulent i virksomheden culturaldemocracy. Søren har desuden mange års erfaring fra det kulturelle felt som leder og underviser bl.a. på Diplomuddannelsen i ledelse, kunst og kultur og som bestyrelsesmedlem for bl.a. Det Danske Filminstitut og Statens Museum for Kunst.

”Det har fra begyndelsen været vigtigt for os, at resultaterne fra undersøgelsen ”Perspektiver på Publikum” kom ud og leve i de enkelte teaterorganisationer, så vi kan skabe den forandring, der skal til for at sikre et stort og mangfoldigt teaterpublikum. Med Søren Friis Møller i spidsen som formidler ved jeg, at vi har fået en kompetent og respekteret underviser, som vil være med til at sikre den målsætning.”  siger projektleder for Applaus Lene Struck-Madsen


Underviser med stor erfaring fra kulturfeltet

Som formidler og underviser skal Søren Friis Møller bidrage til at operationalisere undersøgelsens resultater og gøre redskaberne tilgængelige for teatrene i deres vigtige arbejde med publikumsudvikling. Applaus skaber dermed en solid ramme om publikumsudvikling som strategisk indsatsområde for teatrene ved at understøtte og fremme klare mål, formuleret strategi og prioritering af publikumsudvikling i teaterorganisationerne. På heldagsseminarerne får teatrene mulighed for at udforske og arbejde konkret med undersøgelsens redskaber til publikumssegmentering og evaluering af de publikumsudviklingsindsatser, som igangsættes. 

”Disse seminarrækker over hele landet kommer til at få afgørende betydning for dansk scenekunst. I en tid, hvor en masse forskellige aktører konkurrerer om vores opmærksomhed som publikummer og kulturforbrugere, er et systematisk arbejde med segmentering et must. Jeg ser meget frem til at udforske de mange og længeventede muligheder som Applaus frembringer sammen med teatrene.” siger Søren Friis Møller

Redskaber til at arbejde med den nye viden om publikum

Formålet med Applaus’ formidlingsplan er at hjælpe de danske teatre til at arbejde videre med resultaterne fra den nationale borgerundersøgelse ”Perspektiver på publikum” i de enkelte organisationer. Gennem heldagsseminarerne kan teatrene få en større forståelse for deres nuværende og potentielle publikum, samt redskaber til at arbejde strategisk med publikumsudvikling.  Teatrene får tilbudt at deltage i to heldagsseminarer – et i foråret 2020 og et i efteråret 2020, som følger op på teatrenes arbejde og udfordringer.

Heldagsseminarerne tilbydes i Nordjylland, Region Midtjylland, Aarhus, Odense, Region Sydsjælland, København.

Mere information om datoer for seminarer m.m. følger.


Fakta om undersøgelsen
 ’Perspektiver på Publikum’

”Perspektiver på Publikum” er en ny national borgerundersøgelse, der sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, og hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer. Som en del af undersøgelsen er ti kommuner blevet inviteret til at indgå i projektet, så der – foruden national viden – også skabes lokal viden om scenekunst i de enkelte udvalgte kommuner hvilket giver teatrene og kommunerne mulighed for at få specifik indsigt i scenekunstpublikummet i kommunen, landsdelen og på landsplan.

Foto: Sophie Bech