HVAD?

En børnebestyrelse eller et ungdomspanel er en formaliseret gruppe af børn og unge, der indtager en central plads i kulturinstitutionens virke som eksperter på det at være børn og unge.

HVORFOR?

Med en børnebestyrelse eller et ungdomspanel kan du inddrage dine målgrupper i kernen af dit arbejde fra start til slut.

HVORDAN?

Inddrag børnebestyrelsen eller ungepanelet, for eksempel i forbindelse med formidlingsaktiviteter, kommunikations- og markedsføringsindsatser målrettet børn og unge.

Download værktøjet

Værktøjet er udviklet på baggrund af følgeforskningen af de fem Open Call-projekter.

6 gode råd: Sådan kommer du i gang

  1. Definer en klar målgruppe for børnebestyrelsen eller ungdomspanelet. Vær opmærksom på, at der er stor forskel på en 7-årig og en 12-årig.
  2. Påtag dig ansvaret for at skabe fællesskab. Inddrag din målgruppe når rammer, mødestruktur og arbejdsopgaver skal defineres. Vær åben for alternative formater. Det kan godt være at børnene og de unge ikke kan formulere nye løsninger på egen hånd, men de kan godt tage stilling til forskellige scenarier og indgå i en ideudvikling. Det er med at etablere et ejerskab.
  3. Kommuniker med børnebestyrelsen eller ungdomspanelet på deres præmisser og via alderssvarende kommunikationskanaler. For eksempel er det vigtigt at kommunikere og koordinere gennem forældrene for de 7-10-årige, mens det er muligt at kommunikere direkte med de ældre unge. Inddrag dem og spørg hvilke kanaler de foretrækker at være på.
  4. Vær tydelig om, på hvilke områder børnebestyrelsen eller ungdomspanelets indflydelse er gældende, så det er klart både børnebestyrelsen og teatrets medarbejdere. Giv børnebestyrelsen reel indflydelse på disse områder og gennemfør deres ideer og beslutninger, også hvis de ikke er i tråd med teatrets planer.
  5. Sørg for at give børnebestyrelsen eller ungdomspanelet kvalificeret og ligeværdigt, men alderssvarende modspil.
  6. Afsæt tid og ressourcer til at rekruttere, facilitere, kommunikere og pleje børnebestyrelsen og ungepanelet. Det er et omfattende arbejde, som skal prioriteres. Gør man det, så er det et værdifuldt input til din organisation, der kan kvalificere jeres arbejde.

Nysgerrig på erfaringer fra branchen?

rapporten Applaus Open Call kan du blandt andet læse om, hvordan Teaterhuset FilurenTeater Hund & Co. & Clarissa Meister-Petersen arbejdede med børne- og ungebestyrelser i deres publikumsprojekt “Den dobbelte kommunikation”.